Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-09

LIDDS AB: LIDDS:Kommuniké från extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ)

Den extra bolagsstämman i LIDDS AB (publ) som hölls idag den 9 juni 2016
beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 24 maj 2016 om
företrädesemission av aktier.

Bolagets aktiekapital ska öka med högst 207 594,958 kronor genom utgivande av
högst 3 916 886 nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Innehav av en aktie på avstämningsdagen den 13 juni 2016 ska berättiga till
en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av två nya
aktier till teckningskursen 5,75 kronor under teckningsperioden från och med
den 14 juni 2016 till och med den 28 juni 2016. Teckning med stöd av
teckningsrätt ska ske genom betalning. Betalning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätt ska erläggas inom tre dagar från avsändande av
avräkningsnota. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och
senarelägga tidpunkten för betalning.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätt ska tilldelas dem som
tecknat minst 200 aktier utan stöd av teckningsrätt, i första hand till dem
som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand till andra
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätt och i tredje hand till garanter
enligt envar garants garantiåtagande. I den mån tillämpning av
tilldelningsprinciperna medför tilldelning av färre än 200 aktier ska
tilldelning efter lottning antingen ske med 200 aktier eller inga aktier.

Tidsplan

9 juni 2016 Sista dag för handel i LIDDS
aktie inklusive rätt till teckningsrätt
13 juni 2016 Avstämningsdag
14-28 juni 2016 Teckningsperiod
14-23 juni 2016 Handel med teckningsrätter
1 juli 2016 (prel.) Offentliggörande av utfall

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, e-postbengt.norvik@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla effektiva läkemedelsprodukter mot olika
cancersjukdomar med den patenterade drug development-teknologin NanoZolid(TM)
som frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören för optimal
effekt och med mindre biverkningar. NanoZolid(TM)
ger en kontrollerad frisättning av läkemedlet som kan styras till kort eller
längre tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom
NanoZolid(TM)
kan integrera läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna,
minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot med 2-hydroxyflutamide - har visat
positiva resultat i kliniska prövningar i Fas II utan att ge de hormonella
biverkningar som nuvarande tablettbehandling ger.

För mer information, besökwww.lidds.se. Informationen i detta pressmeddelande
är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 9 juni 2016. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/2019259/749608.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#2019259

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.