Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-06

LIDDS AB : Mycket positiva Fas II resultat för Liproca® vid prostatacancer

Den förlängda Fas IIa studien, LPC-003, har nu analyserats och rapporten
bekräftar de positiva effekterna av behandling med Liproca
®Depot vid prostatacancer. Ett betydligt sänkt PSA-värde och minskad
prostatavolym med den högre läkemedelsdosen innebär att bolaget med
tillförsikt kan planera för att starta en Fas IIb studie under 2016.

I den första delen av Fas IIa studien ingick 18 patienter och i den förlängda
delen behandlades ytterligare fem patienter med en högre dos under åtta
veckor. Därefter utfördes prostatektomi och vävnadsprov insamlades.
Målsättningen med den förlängda studien var att undersöka om det fanns några
begränsningar att injicera större mängder läkemedel i prostata och få
ytterligare kunskap om behandlingen inför kommande studie.

LIDDS har i den förlängda studien lyckats att i medeltal dubblera injicerad
mängd av Liproca®Depot i prostata vilket var en viktig målsättning. Efter
endast åtta veckors behandling sänktes PSA i medeltal med 23 % och
prostatavolymen minskade beroende på mätmetod med 9-11 %. Metabolisk påverkan
på prostatavävnaden som följd av antiandrogenbehandlingen kunde visas med MR
och MR spektroskopi. Fokala effekter redovisades även med histo-patologisk
analys. Inga hormonella biverkningar rapporterades.

LIDDS har därmed fått bekräftelse på att det går att injicera större mängder
läkemedel i prostata vilket innebär att dosen kan ökas ytterligare i nästa
studie. De sänkta PSA- och prostatavolymvärdena som rapporterats efter den
korta uppföljningstiden om åtta veckor, dikterad av planerad prostatektomi,
visar ett tydligt dos-effekt-samband jämfört med tidigare studier.

Baserat på resultaten i LIDDS Fas II studier görs bedömningen att Liproca®
Depot, med motsvarande doser som i förlängningen av LPC-003 och längre
uppföljningstid, skulle ge en kraftigt ökad effekt med mer än dubblerad
sänkning av PSA- och prostatavolym. Det finns därmed goda skäl att förutse en
sänkning av PSA efter fyra till sex månaders behandling till de effektnivåer
som bedöms krävas för ett framtida marknadsgodkännande.

- Vi kan nu med glädje konstatera det positiva utfallet av studien. Resultaten
bekräftar dessutom att LIDDS teknologiplattform levererar aktiv substans med
kontrollerad dos-effekt och att den patenterade teknologin fungerar och är
robust för vidare läkemedelsutveckling, säger Monica Wallter, VD för LIDDS.

I kommande Fas IIb dos-finding studie ska patienterna följas under en längre
tid och med högre dos. Det förväntas leda till ännu tydligare effekter i
sänkta PSA-värden och prostatavolymer eftersom den långtidsverkande
Liproca®Depot är designad att leverera läkemedelsubstansen 2-hydroxyflutamid
under lång tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com
LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot med hydroxyflutamid - har visat
positiva resultat i kliniska prövningar utan några hormonella biverkningar.

LIDDS unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära
anslutning till tumören. Läkemedlet frisätts under lång tid och upp till sex
månader vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS
teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av
myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå
fram till marknadsgodkännande.

För mer information, besökwww.lidds.se. Informationen i detta pressmeddelande
är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 6 oktober 2015. Redeye AB är LIDDS certified
adviser.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1956883/712854.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1956883

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.