Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-12

LIDDS AB : Positiva resultat av Liproca® Depot i den förlängda Fas IIa studien

I den förlängda Fas IIa studien, LPC 003, bekräftas att det är möjligt att
väsentligt öka injicerad mängd och dos av Liproca
®Depot vid prostatacancer. Fem patienter behandlades med mellan 50-200 procent
större mängd, i förhållande till prostatans storlek, jämfört med de doser
patienterna fick i första delen av studien. Som förväntat sågs sänkta PSA och
prostatavolyms-värden. LIDDS förbereder nu för att starta en Fas IIb dose
finding studie under 2016.

I den första delen av Fas IIa studien ingick 18 patienter. Den förlängda
studien baseras på fem patienter i Sverige och Finland. Minskade
operationsköer innebar att färre patienter än planerat ingick i studien
varför en djupare statistisk analys inte är relevant.

Målsättningen med den förlängda studien var att undersöka om det finns några
kliniska begränsningar att injicera större mängder läkemedel i prostata.
LIDDS har i denna studie lyckats att spruta in 30 % av prostatavolymen vilket
var vår målsättning. PSA sänktes i medeltal också mer än i första delen av
studien och prostatavolymen påverkades i paritet med sänkningen av PSA.
Metabolisk påverkan på prostatavävnaden som följd av
anti-androgenbehandlingen kunde visas med MR spektroskopi. Inga hormonella
biverkningar rapporterades. Den fullständiga rapporten kommer att
sammanställas av externt CRO under september månad

Sammantaget är utfallet av studien mycket positivt. I den kommande Fas IIb
dose finding studien ska patienterna följas under en längre tid som i
studien, LPC 002, eftersom den maximala PSA- och prostatavolymssänkningen
inte kan uppnås efter endast åtta veckor.

"Det är mycket glädjande med det positiva studieresultatet och att LIDDS fått
bekräftelse på att det går att avsevärt öka injicerad mängd läkemedel i
prostata. Vi förbereder nu för nästa studie där sambandet mellan dos och
effekt kommer att studeras ytterligare", säger Monica Wallter, VD för LIDDS.

Liproca® Depot gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt
läkemedel (hydroxyflutamid) direkt i tumörområdet vid prostatacancer. Där
stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår.
Bolaget har kliniska data som visar positiva effekter av Liproca® Depot och
att de antihormonella biverkningar som uppkommer vid tablettbehandling kan
undvikas.
För mer information, vänligen kontakta:

Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-postmonica.wallter@liddspharma.com

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot
olika cancersjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt -
prostatacancerprodukten Liproca®Depot - har visat lovande resultat i kliniska
prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i
nära anslutning till tumören för att minska biverkningarna och reducera
antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja
läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas
utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till
marknadsgodkännande. För mer information, besökwww.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12
augusti 2015. Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF
http://hugin.info/161250/R/1945197/705134.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire

HUG#1945197

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.