Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Lifco AB: Ledningsförändring i Lifco

Styrelsen i Lifco har idag beslutat att avsluta Fredriks Karlssons
anställning som verkställande direktör efter att styrelsen och
Fredrik Karlsson inte har lyckats nå en överenskommelse om hans
framtida ersättningsvillkor.

Per Waldemarson, för närvarande vice verkställande direktör, tar
tillsvidare över rollen som tillförordnad verkställande direktör.

Carl Bennet

Styrelseordförande

Tel 031 741 64 02

Kontaktperson:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel +46 730 244 872, e-post ir@lifco.se

Denna information är sådan information som Lifco AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019 kl 8.30.

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag.
Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande
nischverksamheter med potential att leverera uthållig
resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig
filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på
lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen
har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems
Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 138 rörelsedrivande bolag i 29
länder. År 2017 omsatte Lifco 10,0 miljarder SEK med ett
EBITA-resultat på 1 732 MSEK och en EBITA-marginal på 17,3%. Läs mer
www.lifco.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifco-ab/r/ledningsforandring-i-lifco,c2734253
https://mb.cision.com/Main/5431/2734253/986897.pdf

Författare Cision