Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-25

LifeAssays: Kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2016

· Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick
under tredje kvartalet till 1 645 tKr vilket var 74% över Q3 2015.

· Tillväxten i försäljningen av antalet tester är 26% jämfört med
det tredje kvartalet föregående år.

· Distributörsnätet expanderat med nya distributörer i Tyskland och
Italien.

· Projektet med den unika kvantitativa engångstesten följer fortsatt
projektplanen. Integrationen av elektronik och reagens påbörjat

· Rekryteringen till den cancerstudie som pågått under 2015/2016,
började under Q3 lida mot sitt slut. Totalt c:a 200 hundar ingår och
sammanställning av data skall göras under återstoden av 2016.

Tredje kvartalets intäkter var 1 645 tKr. Kvartalet, som innehåller
semestermånaderna juli och augusti, överträffade därmed motsvarande
period förra året med nästan 75%. Ser man över årets tre första
kvartal innebär en nettoomsättning av 5 623 tKr en ökning med 63%
jämfört med 2015. Vi passerade 2015 års totala försäljning redan i
juli och har under årets 9 första månader haft c:a 19% högre intäkter
än under hela 2015.

Försäljningsvolymen i reagens ligger för kvartalet 26% över
motsvarande period 2015 och ser man över de första nio månaderna har
Bolaget sålt motsvarande c:a 95% av det totala antalet tester under
hela 2015! Instrumentförsäljningen under årets första nio månader
uppgår till 94 st instrument mot 134 st under hela 2015. Det är vår
uppfattning att vi under det fjärde kvartalet kommer att sälja
instrument i en takt som gör att 2015 års totalsiffra överskrids.

I Asien är Kina den starkast växande marknaden. Under 2016 har Kina
gått om Korea som den marknad i Asien där LifeAssays® säljer mest. Vi
ser att konsumtionen per instrument ökar och vår Distributör ökar
under hösten sina insatser för att kunna placera fler instrument. Här
står vi fast vid vår tidigare bedömning att potentialen i den
kinesiska marknaden är i nivå med den i Japan.

För att utnyttja momentet vi ser i den kinesiska marknaden, kommer vi
i det kortare perspektivet att fokusera en del av de resurser som
krävs för att genomdriva det sista steget av registreringen i Japan
till den kinesiska satsningen. Parallellt skall vi säkerställa
finansiering och plan för att genomföra den japanska registreringens
sista steg. Detta kommer självklart att försena insteget på den
japanska marknaden något men tillväxttakten i Kina gör att vi ser en
snabbare utveckling av Bolagets försäljning genom denna åtgärd.

Arbetet vi gjort med att öppna säljkanaler i nya länder gav resultat
genom att avtal tecknades med distributionspartners i Tyskland och
Italien under september.

Projektet med vår unika kvantitativa engångstest fortsätter att gå
enligt plan. Som tidigare meddelats startar vi nu den delen som skall
koppla ihop elektroniken med reagens. Intermediära resultat från
projektet visar samma prestanda som dagens Magnia instrument, vilket
är mycket lovande. Vi borde se de första resultaten från
integrationen av reagens och elektronik i början av Q1 2017.

Kostnadsökningarna beror på konsolideringen av Magnasense och
intensifierade insatser inom marknad och försäljning.

Nämnas kan att under årets första nio månader har vi i egen regi
deltagit i 4 nordiska och 3 ickenordiska utställningar. Detta inte
inräknat de utställningar våra distributörer själva genomför lokalt.
Utställningar exponerar vårt varumärke för existerande och kommande
kunder och denna typ av aktiviteter kommer att prioriteras även under
de kommande kvartalen.

LifeAssays® har under det tredje kvartalet levererat reagens till den
australiensiska cancerstudien. Rekryteringen går mot sitt slut och
de hundar som fortfarande finns inne i studien kommer att avslutas
under Q4. Då skall data sammanställas för att steg två skall kunna
inledas i början av 2017. Resultaten är som tidigare meddelats mycket
intressanta och vi ser fram emot steg två.

Studien har uppmärksammats i USA genom press och TV. Detta har lett
till att även kliniker utanför de som är med i själva studien, har
fått upp ögonen för vårt system. För att kunna kapitalisera på detta
kommer Q4 att fokuseras på att förstärka vår närvaro i USA.

25 november 2016

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays® AB
skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson +46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeassays/r/kvartalsrapport-for-det-tredje-kv...
http://mb.cision.com/Main/15162/2129599/594452.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.