Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-24

LifeAssays: STYRELSEN I LIFEASSAYS HAR BESLUTAT OM RIKTAD EMISSION AV AKTIER

LifeAssays förvärv av samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense
Technologies Oy som meddelades den 5 november 2015 har nu fullbordats genom
att styrelsen fattat beslut om nyemission av 80 312 216 B-aktier riktad till
de tidigare ägarna av Magnasense Technologies Oy. Nyemissionen ryms inom det
emissionsbemyndigande som LifeAssays styrelse gavs vid årsstämman den 13 maj
2015.

Aktiekapitalet kommer att öka med 4 015 610,80 kronor genom nyemissionen.
Teckningskursen har fastställts till 5 öre per ny B-aktie. Rätten att teckna
de nya B-aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
de tidigare aktieägarna i Magnasense Technologies Oy. Samtliga nya B-aktier
har tecknats och betalats genom kvittning av aktieägarnas fordringar med
anledning av det nämnda förvärvet.

Det totala antalet utestående aktier i LifeAssays kommer efter registrering av
nyemissionen att öka till 482 970 502 aktier.

Bolaget kommer med anledning av upptagandet till handel av de nya aktierna
upprätta ett prospekt som beräknas offentliggöras under december månad 2015.
Prospektet kommer att finnas tillgängligt på bolagets
webbplatswww.lifeassays.com.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson
+46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan
vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 november kl. 16:30.

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar
säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom
veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.