Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

LIGHT AIR: NY ABONNEMANGSMODELL TYNGER PÅ KORT SIKT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Light Air, som utvecklar och säljer luftrenare, meddelar att affärsmodellen med abonnemangsförsäljning visserligen har en långsiktig stark finansiell effekt, men att såväl fakturering som resultat kortsiktigt påverkas negativt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Faktureringen för det första halvåret 2021 beräknas till cirka 8 miljoner kronor, med en orderbok om cirka 5 miljoner kronor, varav abonnemang cirka 2 miljoner kronor.

Under första halvåret i fjol var faktureringen 16 miljoner kronor, vilket av bolaget beskrivs som extraordinärt i samband med att coronapandemins utbrott gav luftrenarbranschen en intensiv marknadsuppgång.

Sent under 2019 lanserade Light Air erbjudandet Health[+] som är ren luft som en tjänst för den kommersiella sektorn såsom kontor och skolor.

Abonnemangsförsäljning ger en initialt lägre fakturering, men med ett högre värde över abonnemangens livslängd för motsvarande antal sålda produkter, uppger bolaget.

"Med ett större fokus på prenumerationer påverkas Lightairs fakturering därmed initialt negativt, men med en ökad stabilitet och starkare löpande intäkter och lönsamhet från befintliga och nya abonnemang som motpol", skriver företaget.

Antalet abonnemang, och kontrakterade värden, har ökat med 375 procent under de senaste tolv månaderna. Värdet på den växande intäktsgenererande basen uppgår för närvarande till cirka 2 miljoner kronor på rullande årsbasis samt med ett uppskattat värde över bedömd livslängd om runt 9 miljoner kronor.

Light Air väntas offentliggöra sin delårsrapport den 27 augusti.
Författare Direkt-SE