Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

LightAir: LightAir AB (publ) meddelar preliminär försäljning för andra halvåret och helår 2019 samt lämnar förtydlig...

LightAirs försäljning under andra halvåret 2019 har ökat med cirka 160
procent jämfört med andra halvåret 2018 och med cirka 60 procent
jämfört med första halvåret 2019. För att undvika missförstånd
förtydligas också aktuella koncernförhållanden.

Försäljning 2019

Vid publicering av Delårsrapport januari - september 2019 i mitten av
november visades en påtagligt förändrad försäljningstrend efter
uppskattad försäljning för fjärde kvartalet. Den preliminära
redovisningen för 2019 slår nu fast att:

· försäljningen för helåret ökat med cirka 20 procent jämfört med
2018

· försäljningen för andra halvåret 2019 ökat med cirka 160 procent
jämfört med andra halvåret 2018

· försäljningen för andra halvåret 2019 ökat med cirka 60 procent
jämfört med första halvåret 2019

Detta indikerar att senaste årens nedgång i försäljning har brutits
under 2019, vilket torde förstärkas av att nya produkter från den
nyligen förvärvade utökningen av tillgångar och rättigheter avseende
CellFlow-teknologin tillkommer och kan säljas under hela året 2020.

Förtydliganden koncernförhållanden

LightAir har i olika sammanhang observerat att det råder missförstånd
kring bolagets koncernförhållanden.

LightAir har sedan 2006 utvecklat och sålt mer än 180 000 luftrenare
till ett värde på mer än 200 MSEK. I december/januari 2017
förvärvades LightAir Holding AB av Ascenditur AB (publ), tidigare
Biolight AB (publ), genom apportemission. Samtidigt ändrades bolagets
firma till LightAir AB (publ). Det innebär att historiken i
aktiekurser, värden med mera före 2017, baseras på Biolights tidigare
verksamhet vilket inte är relevant för den nuvarande verksamheten i
LightAir, som sedan 2006 är helt baserad på utveckling och
försäljning av luftrenare.

Ett annat koncernförhållande som förändrats påtagligt med start i
januari 2020 är det nyligen beslutade och publicerade förvärvet av
den resterande andelen i det tidigare intressebolaget LightAir
CellFlow East AB och därmed utökade licenser och rättigheter avseende
territorier, exklusivitet och produktkategorier. Det innebär att
fortsatt försäljning och resultat från verksamheten i CellFlow East
kommer att redovisas till 100 procent i koncernens redovisning, mot
tidigare 51 procent av enbart resultatet på sista raden från
intressebolagets redovisning. Detta är särskilt betydelsefullt med
beaktande av att den fortsatta tillväxten i LightAir till större del
beräknas genereras av CellFlow-produkter. CellFlow East inrymmer
rättigheter för alla globala marknader förutom Nordamerika, som avses
inkorporeras på ett liknande sätt snarast möjligt.

I övrigt se pressmeddelande avseende förvärvet publicerat den 30
december 2019.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 januari 2020 kl. 16:30 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och
välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för
alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och
patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF
(Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på
www.lightair.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightair/r/lightair-ab--publ--meddelar-prelim...
https://mb.cision.com/Main/14919/3010099/1175286.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.