Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

LightAir: LightAir: Årsredovisning 2018

(NGM: LAIR)

Årsredovisning 2018 LightAir
(https://mb.cision.com/Public/14919/2801001/b59956ce7d1ea59b.pdf)

LightAir under 2018

Nyemission ger kraft för produktlanseringar och expansion på växande
marknader

Under 2018 genomförde LightAir en nyemission om 19,8 MSEK, vilket ger
företaget möjlighet att öka takten i utveckling och lansering av
marknadsledande luftrenare. Vidare stärker emissionen företagets
satsning inom de nya affärsområdena Professional och Agriculture.
Marknaden för luftrenare, både för hembruk och kommersiellt, ökar
kraftigt över hela världen vilket skapar mycket goda förutsättningar
för LightAirs lanseringar under 2019 och 2020.

Förstärkningar inom team och försäljningsnätverk

LightAir har under 2018 sett över både affärsmodell, organisation och
försäljningsnätverk. Med förstärkningar inom både försäljning och
marknadsföring, samt med starkare partners på plats i nyckelmarknader
står LightAir starkt inför 2019 års lanseringar.

Tidiga resultat är förbättrad distribution inom nyckelmarknader i
Europa via partners som Elon och Elgiganten i Norden samt Media Markt
och Euronics i Tyskland.

Global varumärkesstrategi

Från att ha marknadsförts under olika varumärken i olika marknader
kommer LightAir från 2019 marknadsföras globalt under huvudvarumärket
LightAir. Detta ger flera fördelar i effektivitet och löser även
tidigare kommersiella hinder som har funnits i bland annat Kina. I
samband med lansering av nytt sortiment under 2019 planeras även för
nylansering av varumärket LightAir i Kina, med fokus på
konsumentmarknaden via de stora kinesiska e-handelsplatserna.

Fortsatt nära samarbete kring produktutveckling

LightAirs utvecklingsarbete med att ta fram marknadsledande
luftrenare, baserade på den patenterade CellFlow-teknologin,
fortsätter i nära samarbete med våra svenska och kinesiska partners.
Under 2018 säkrade LightAir tillgång till CellFlow-teknologin för de
viktigaste asiatiska marknaderna. Nya produkter klara för lansering
under 2019 har tagits fram både genom CellFlow-teknologin och
LightAirs teknologi IonFlow där produkten AgroPro är redo för
lansering inom djurhållning. Under 2019 och 2020 planeras
utvecklingsarbetet att intensifieras ytterligare med vidare
produktlanseringar under 2020 och följande år.

VDs kommentar

När vi stänger böckerna för 2018 ser vi tillbaka på ett händelserikt
år. Ett år med intensivt utvecklingsarbete och stora omställningar av
affärsmodell, försäljningsnätverk och varumärke. Ett år då viktiga
steg inom innovation och produktutveckling har tagits. LightAir står
inför 2019 väl rustat för lanseringar av nya produktserier och nya
affärsområden.

2018 har varit ett intensivt år av produktutveckling; i nära samarbete
med vår svenska innovationspartner Eurus AirTech AB och vår
produktionspartner i Kina har vi förfinat och färdigställt de första
produkterna i CellFlow-serien. CellFlow-teknologin kombinerar
LightAirs kompetens inom joniserande luftrening med den
konventionella fläkt-filter luftreningens fördelar i att driva och
rena stora luftflöden snabbt. CellFlow levererar därmed
marknadsledande prestanda genom effektiv och snabb luftrening, med
låg ljudnivå och med lägst energiförbrukning i marknaden.
CellFlow-produkterna arbetar dessutom med väldigt låga ljudnivåer och
med minimal miljöpåverkan genom Long Life-filter producerad av
återvunnen nordisk skogsråvara. Vi är väldigt stolta över
utvecklingsarbetet kring CellFlow-teknologin, som hittills
överträffat våra förväntningar inom prestanda och användarvärden.

LightAir står nu väl rustat inför ett spännande 2019 och 2020 med
starka produktlanseringar underbyggt av satsningar på nya
affärsområden inom såväl Professional som Agriculture. Inom
Professional ser vi en stor potential i att tillgodose behovet av en
hälsosammare arbetsmiljö. LightAir kan genom kombinationen av våra
två produktfamiljer erbjuda effektiv och snabb luftrening i stora
lokaler och samtidigt ta hand om virussmitta direkt i luftmiljön.
2019 lanseras tjänsten Health+, frisk luft som en service.
Prenumeranten får en ren luft fri från föroreningar och virus. Med en
hälsosammare arbetsmiljö kan arbetsgivare öka produktiviteten och
samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. Det finns
även stor potential inom bland annat sjukvården, äldrevården och
skolan.

2018 fortskred produktutvecklingen inom IonFlow-teknologin genom
färdigställandet av produkten AgroPro, en aktiv virushämmare som
riktas mot en mycket stor potentiell marknad inom flera typer av
djuruppfödning och hästsport. Bara i Sverige finns det idag 355 000
hästar varav 20 000 är i aktiv träning inom trav och galopp.
Djuruppfödning utförs i allt högre grad inomhus och som en följd av
det ökar behovet av att kunna kontrollera luftburen virusspridning.
AgroPro lanserades i januari 2019 med första fokus att etablera en
försäljning inom Norden för att i steg två expandera geografiskt.

Globalt är konsumentmarknaden för luftrenare i stark tillväxt, drivet
av ökad medvetenhet kring försämrad luftkvalitet och dess
hälsoeffekter. På denna globala marknad lanserar LightAir under 2019
de första modellerna av CellFlow-produkter; först via
distributörsnätverk i de stora asiatiska konsumentmarknaderna för att
sedan under hösten lansera CellFlow-produkter i Europa och Norden.
Produktutvecklingen fortsätter med ytterligare planerade lanseringar
inom CellFlow-familjen för 2020 och följande år.

2019 har goda förutsättningar att bli ett mycket intressant år för
LightAir, både kommersiellt och utvecklingsmässigt.

Stockholm, april 2019

Mikael Pérez
Verkställande direktör

LightAir framåt

Lansering AgroPro

I januari 2019 lanserades AgroPro, en vidareutvecklad produkt ur
IonFlow-serien, en aktiv virushämmare framtagen för djurhållning och
hästsport. Under första kvartalet levererades order om 600 TSEK för
den svenska marknaden, startskottet för affärsområdet Agriculture.

Lansering CellFlow Professional

Under andra kvartalet lanseras CellFlow Pro 900, den första produkten
i CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900
erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med
betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än
befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt
bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta
för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker
först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga
distributörer.

Lansering Health+ / Hälsa+

LightAir lanserar under 2019 det unika erbjudandet Health+, frisk luft
via prenumeration. Genom Health+ tillhandahåller LightAir en
kostnadseffektiv och problemfri lösning för att radikalt minska
smittspridning och levererar samtidigt en luft fri från pollen,
mögelsporer, trafikföroreningar och partiklar från skrivare med mera.
En konservativ bedömning är att Health+ kan reducera sjukfrånvaron
med upp till 20 procent för en ökad effektivitet och betydande
kostnadsbesparingar.

Lansering CellFlow konsumentserie

Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden
lanseras under andra halvåret 2019. Mini, en produkt framtagen för
att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre
rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt stark prestanda
kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och smart design.
Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum på upp till 10
kvadratmeter, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa
frisk luft för en god natts sömn var du än befinner dig. Lanseras
först via distributörsnätverk i de asiatiska konsumentmarknaderna för
att sedan under hösten lanseras i Europa och Norden.

Nylansering Kina

Konsolideringen av LightAirs varumärkesportfölj innebär att bolaget
nylanserar under varumärket LightAir på den kinesiska marknaden.
Nylanseringen av varumärket sker i samband med lansering av
CellFlow-serien för konsumentmarknaden. Med varumärket LightAir
möjliggörs lansering via de stora kinesiska e-handelsplattformarna. I
kombination med lanseringen av Mini är potentialen stor att träffa
rätt på den stora kinesiska konsumentmarknaden.

Förstärkningar inom team och försäljningsnätverk

För att säkerställa LightAirs kapacitet inom särskilt försäljning och
marknadsföring pågår flera rekryteringar. I försäljningsnätverket
förs flertalet dialoger med nya potentiella partners både i
distributörsled och återförsäljarled i utvalda marknader.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling

Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det
största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow
för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien
planeras att lanseras under 2020 och följande år.

Årsredovisning 2018 LightAir
(https://mb.cision.com/Public/14919/2801001/b59956ce7d1ea59b.pdf)

För ytterligare information kontakta:

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 23:50 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och
välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för
alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och
patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF
(Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på
www.lightair.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightair/r/lightair--arsredovisning-2018,c280...
https://mb.cision.com/Main/14919/2801001/1035229.pdf
https://mb.cision.com/Public/14919/2801001/b59956ce7d1ea59b.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.