Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

LightAir: LightAir: Delårsrapport januari - juni 2019

(NGM: LAIR)

LightAir Delårsrapport januari - juni 2019.pdf
(https://mb.cision.com/Public/14919/2891843/b1ea110bf04a2a26.pdf)

· Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4 905 TSEK (7
607), en minskning med 2 702 TSEK. Nettoomsättningen för andra
kvartalet uppgick till 2 812 TSEK (2 615), en förbättring med 197
TSEK

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för första halvåret
uppgick till -4 777 TSEK (-1 346), en minskning med 3 431 TSEK.
Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för andra kvartalet
uppgick till -2 372 TSEK (-1 656), en minskning med 716 TSEK

· Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -5 125 TSEK (-1
968), en minskning med 3 157 TSEK. Rörelseresultatet för andra
kvartalet uppgick till -2 546 TSEK (-1 967), en minskning med 579
TSEK

· Resultatet före skatt för första halvåret uppgick till -5 547 TSEK
(-2 401), en minskning med 3 146 TSEK. Resultatet före skatt för
andra kvartalet uppgick till -2 664 TSEK (-2 177), en minskning med
487 TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret
uppgick till -6 059 TSEK (-7 171), en förbättring med 1 112 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet uppgick
till -2 556 TSEK (-2 126), en minskning med 430 TSEK

· Efter andra kvartalets utgång har LightAirs huvudägare gått in med
en bryggfinansiering på 3,7 MSEK tills en permanent
finansieringslösning är på plats

Nyckeltal
apr - jan - juni jan - dec
juni
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 2 812 2 615 4 905 7 607 10 771
Rörelseresultatet före -2 -1 656 -4 777 -1 346 -6 030
avskrivningar (EBITDA) 372
Rörelseresultat -2 -1 967 -5 125 -1 968 -7 275
546
Resultat före skatt -2 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
664
Periodens resultat -2 -2 177 -5 547 -2 401 -8 117
664
Soliditet, % 75,5 36,1 75,5 36,1 80,7
Kassaflöde från den -2 -2 126 -6 059 -7 171 -14 896
löpande verksamheten 556
Medelantalet 5 5 5 6 6
medarbetare

Aktiedata
apr - jan - juni jan - dec
juni
2019 2018 2019 2018 2018

Resultat per aktie, -0,13 -0,18 -0,27 -0,19 -0,60
SEK
Eget kapital per 0,98 0,73 0,98 0,73 1,37
aktie, SEK
Börskurs vid periodens 1,70 4,00 1,70 4,00 1,95
slut, SEK
Genomsnittligt antal 21 12 358 20 720 12 358 13 632
aktier (tusental) 172
Antal aktier vid 22 12 358 22 983 12 358 20 267
periodens slut 983
(tusental)

Nyckeltal -
kvartalsöversikt
apr - jan - mar okt - dec juli - sep apr - juni
juni
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2018 2018 2018

Nettoomsättning 2 812 2 093 1 629 1 535 2 615
Rörelseresultatet före -2 -2 405 -2 304 -2 380 -1 656
avskrivningar (EBITDA) 372
Rörelseresultat -2 -2 579 -2 615 -2 692 -1 967
546
Resultat före skatt -2 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
664
Periodens resultat -2 -2 883 -2 815 -2 901 -2 177
664
Soliditet, % 75,5 78,7 80,7 25,1 36,1
Kassaflöde från den -2 -3 503 -7 706 -19 -2 126
löpande verksamheten 556
Medelantalet 5 5 6 5 5
medarbetare

Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar

"LightAir fortsatte under andra kvartalet arbetet med kommande
lanseringar av nya produktlinjer, affärsområden och marknader. Andra
kvartalet uppvisar en något förbättrad försäljningstrend jämfört med
både motsvarande kvartal föregående år och med de fyra senaste
kvartalen, men vi har långt kvar för att uppnå vår potential.

Under det andra kvartalet lanserades den första produkten i
CellFlow-sortimentet, Pro900, och med den LightAirs nya affärsområde
Professional. Samtidigt togs de första stegen i lanseringen av
tjänsten Health+, frisk luft fri från både skadliga partiklar och
virus som en service. LightAir fokuserar först på hemmamarknaden
Sverige genom att erbjuda Health+ till arbetsgivare. Arbetsgivarna
kan genom en hälsosammare arbetsmiljö öka medarbetarnas produktivitet
och samtidigt uppnå väsentliga besparingar i sjukfrånvaron. För att
effektivt nå ut med Health+ samt säkerställa en hög servicenivå för
kunden kommer LightAir att ingå samarbeten med partners inom Facility
Management. Genom att inkludera Health+ i sina befintliga sortiment
för Wellness kan LightAirs partners erbjuda frisk luft, och därmed en
hälsosam arbetsmiljö, till sina kunder. Kunderna får frisk luft genom
en prenumeration, inklusive all service så som rengöring och byten av
filter samt funktionskontroll, helt utan kapitalinvesteringar.

Lanseringen av LightAirs Professional-sortiment samt tjänsten Health+
sker parallellt inom Europa via befintliga och nya partners. I
Tyskland, Holland och Spanien är lanseringen igång och de första
kunderna bearbetas.

Under hösten lanseras LightAir i Kina. Under kvartal två har flera
potentiella partners utvärderats och LightAir har nu ingått ett
samarbetsavtal med stor potential. Samarbetsavtalet innebär att vi
får en lokal partner med stor kompentens inom försäljning medan
LightAir bibehåller en hög grad av kontroll och ägandeskap kring
varumärkesbyggnaden i Kina. Den kinesiska marknaden representerar
cirka 25 % av världsmarknaden och en långsiktig varumärkesstrategi i
Kina är kritiskt för kommande års försäljning. Lanseringen i Kina
sker till en början via Kinas dominerande e-handelsplattformar med en
första order inför lanseringen på cirka 2,8 miljoner SEK.

För att öka vår kapacitet att hantera nya affärsområden och marknader
förstärker LightAir teamet med nya resurser inom försäljning och
marknad. Vi har tillsatt en senior affärsområdesansvarig för
Professional, vilket dessutom utökas med en säljare från Media Markt
med bred erfarenhet från både konsument- och företagsförsäljning.
Teamet förstärks även med en kommunikations- och e-handelsresurs för
att leda LightAirs försäljning via internet mot konsument samt vår
närvaro i sociala medier.

Vi står nu inför en spännande period där mycket börjar komma på plats.
LightAirs konsumentsortiment förstärks genom nylanseringar inom
IonFlow-sortimentet och lansering av CellFlow Mini. Ett förbättrat
kommunikationspaket har tagits fram med betydligt ökat fokus på
digitala kanaler, nya marknader öppnas med störst fokus på den
kinesiska marknaden, samtidigt som viktiga långsiktiga satsningar
inom Professional och Agriculture har påbörjats. Mycket är på gång
och viktigast av allt är att vi lyckats attrahera rätt kompetens i
nya medarbetare för att säkerställa att vår potential bär frukt.

Luftrenarmarkanden är inne i ett spännande skede med tecken på ökad
medvetenhet och tillväxt i flera geografiska områden men även
skiftningar i efterfrågan. I Europa har hittills efterfrågan på
luftrenare varit jämförelsevis låg men ökad medvetenhet om
luftrelaterade hälsoproblem hos konsument driver tillväxt. Som
exempel förväntas den nordiska konsumentmarknaden tiodubblas inom de
närmsta tre åren. I Asien med Kina i spetsen tycks tillväxten avtagit
med förbättrad luftkvalitet, samtidigt som vi ser att bättre
informerade konsumenter med högre krav ökar efterfrågan på luftrenare
som verkligen åtgärdar hälsoproblem orsakade av de minsta
partiklarna. LightAir står här väl positionerat med vårt erbjudande
om verkligt frisk luft, fri från även de minsta partiklarna såväl som
virus. Jag ser med tillförsikt fram emot resterande 2019 och kommande
år och den spännande resa LightAir står inför.

LightAir framåt - lansering CellFlow konsumentserie
Den första produkten ur CellFlow-serien för konsumentmarknaden
lanseras under andra halvåret 2019. CellFlow Mini, en produkt
framtagen för att möta den växande efterfrågan på effektiva
luftrenare för mindre rum i hemmiljö, är en liten produkt med väldigt
stark prestanda kombinerad med låg ljudnivå, låg miljöpåverkan och
smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett sovrum, liten nog
att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk luft för en god
natts sömn var du än befinner dig. Den lanseras först via
distributörsnätverk på de asiatiska konsumentmarknaderna och därefter
under hösten i Europa och Norden.

Fördjupat samarbete kring produktutveckling
Utvecklingsarbetet inför kommande lanseringar fortskrider, där det
största fokuset 2019 ligger på det utvidgade sortimentet av CellFlow
för konsumentmarknaden. Ytterligare produkter i CellFlow-serien
planeras att lanseras under 2020 och följande år."

LightAir framåt

Lansering CellFlow Professional
Under året lanseras CellFlow Pro 900, den första produkten i
CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900
erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med
betydligt lägre energiförbrukning, driftskostnader och ljudnivå än
befintliga konkurrenter. I kombination med IonFlow för kommersiellt
bruk erbjuder LightAir effektiv luftrening och skydd mot virussmitta
för arbetsplatser, förskolor, sjukhus med mera. Lanseringen sker
först i Sverige och Europa tillsammans med utvalda befintliga
distributörer.

Lansering Health+
LightAir lanserar und...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.