Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

LightAir: LightAir: Delårsrapport januari - september 2019

(NGM: LAIR)

LightAir Delårsrapport januari - september 2019.pdf
(https://mb.cision.com/Public/14919/2961967/ab85df6a89999168.pdf)

· Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 6 550 TSEK
(9 142), en minskning med 2 592 TSEK. Nettoomsättningen för tredje
kvartalet uppgick till 1 645 TSEK (1 535), en förbättring med 110
TSEK.

Försäljning av CellFlow-produkter som hanteras av LightAir men
redovisas av intresseföretagen, uppgick till 886 TSEK (0). Inklusive
denna försäljning uppgick försäljningen till 7 436 TSEK (9 142) för
niomånadersperioden och 2 531 TSEK (1 535) för tredje kvartalet

· Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för
niomånadersperioden uppgick till -7 017 TSEK (-3 726), en minskning
med 3 291 TSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för
tredje kvartalet uppgick till -2 240 TSEK (-2 380), en förbättring
med 140 TSEK

· Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till -7 538 TSEK
(-4 660), en minskning med 2 878 TSEK. Rörelseresultatet för tredje
kvartalet uppgick till -2 413 TSEK (-2 692), en förbättring med 279
TSEK

· Resultatet före skatt för niomånadersperioden uppgick till -8 379
TSEK (-5 302), en minskning med 3 077 TSEK. Resultatet före skatt för
tredje kvartalet uppgick till -2 832 TSEK (-2 901), en förbättring
med 69 TSEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för niomånadersperioden
uppgick till -9 159 TSEK (-7 190), en minskning med 1 969 TSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet
uppgick till -3 100 TSEK (-19), en minskning med 3 081 TSEK

Nyckeltal
juli jan - sep jan - dec
- sep
Koncernen (TSEK) 2019 2018 2019 2018 2018

Nettoomsättning 1 645 1 535 6 550 9 142 10 771
Rörelseresultatet före -2 -2 380 -7 017 -3 726 -6 030
avskrivningar (EBITDA) 240
Rörelseresultat -2 -2 692 -7 538 -4 660 -7 275
413
Resultat före skatt -2 -2 901 -8 379 -5 302 -8 117
832
Periodens resultat -2 -2 901 -8 379 -5 302 -8 117
832
Soliditet, % 67,4 25,1 67,4 25,1 80,7
Kassaflöde från den -3 -19 -9 159 -7 190 -14 896
löpande verksamheten 100
Medelantalet 5 5 5 6 6
medarbetare

Aktiedata
juli jan - sep jan - dec
- sep
2019 2018 2019 2018 2018

Resultat per aktie, -0,12 -0,23 -0,39 -0,43 -0,60
SEK
Eget kapital per 0,85 0,49 0,85 0,49 1,37
aktie, SEK
Börskurs vid periodens 1,75 3,88 1,75 3,88 1,95
slut, SEK
Genomsnittligt antal 22 12 358 21 474 12 358 13 632
aktier (tusental) 983
Antal aktier vid 22 12 358 22 983 12 358 20 267
periodens slut 983
(tusental)

Nyckeltal -
kvartalsöversikt
juli apr - juni jan - mar okt - dec juli - sep
- sep
Koncernen (TSEK) 2019 2019 2019 2018 2018

Nettoomsättning 1 645 2 812 2 093 1 629 1 535
Rörelseresultatet före -2 -2 372 -2 405 -2 304 -2 380
avskrivningar (EBITDA) 240
Rörelseresultat -2 -2 546 -2 579 -2 615 -2 692
413
Resultat före skatt -2 -2 664 -2 883 -2 815 -2 901
832
Periodens resultat -2 -2 664 -2 883 -2 815 -2 901
832
Soliditet, % 67,4 75,5 78,7 80,7 25,1
Kassaflöde från den -3 -2 556 -3 503 -7 706 -19
löpande verksamheten 100
Medelantalet 5 5 5 6 5
medarbetare

Mikael Pérez, LightAirs VD, kommenterar

"LightAir har under det tredje kvartalet fortsatt arbetet med kommande
lanseringar av nya produkter, affärsområden och marknader.
Försäljningen inklusive försäljningen av CellFlow-produkter i det
tredje kvartalet på 2,5 MSEK är jämförbar med årets andra kvartal och
65 procent högre jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Därmed är den tidigare negativa försäljningstrenden bruten. LightAir
börjar också årets fjärde kvartal med en förhållandevis stark
orderstock. Lanseringen i Kina har nu ett ordervärde på cirka 4,3
MSEK, inklusive den första ordern om 2,8 MSEK kommunicerad i augusti.

Efter grov uppskattning av försäljningen under resterande del av
fjärde kvartalet framgår den förändrade försäljningstrenden tydligt.
Andra halvåret 2019 beräknas bli mer än 50 procent bättre än första
halvåret 2019 och mer än 150 procent bättre än andra halvåret 2018.

Under 2019 har jag och styrelsen gjort en genomgång och bearbetning av
LightAirs verksamhet, affärsmodell, bemanning och målsättning.
Arbetet är i sin slutfas och beräknas vara, i sina huvuddrag, klart
kring årsskiftet. Avsikten är att inrikta LightAir mot en högre
ambitionsnivå och ökat tempo med högre intensitet och fokus på
försäljning och marknadsanpassad produktutveckling.

LightAir står nu inför en spännande period där mycket börjar komma på
plats. LightAirs konsumentsortiment förstärks genom nylanseringar
inom IonFlow-sortimentet och lansering av CellFlow Mini. Ett
förbättrat kommunikationspaket är i slutfasen av sin utveckling och
har tagits fram med ett ökat fokus på digitala kanaler och en ny
hemsida. Nya marknader öppnas med störst inriktning på den kinesiska
marknaden, samtidigt som viktiga långsiktiga satsningar inom
Professional har påbörjats.

CellFlow Mini, den första produkten inom CellFlow-sortimentet för
konsumentmarknaden, lanseras i Europa i november. Med en första order
förlanserades Mini i oktober på den tyska marknaden, där Media Markt
lagt förorder till ett antal varuhus. CellFlow Mini är framtagen för
att möta den växande efterfrågan på effektiva luftrenare för mindre
rum i hemmiljö. Mini är en liten och mycket konkurrenskraftig produkt
med väldigt starka prestanda kombinerade med låg ljudnivå, låg
miljöpåverkan och smart design. Kraftfull nog att rena luften i ett
sovrum, liten nog att smidigt ta med på resan och säkerställa frisk
luft för en god natts sömn var man än befinner sig.

Från september lanserar LightAir det unika erbjudandet Health+,
friskare luft via prenumeration, där de patenterade teknologierna
CellFlow och IonFlow samverkar i kommersiella miljöer. Genom Health+
tillhandahåller LightAir ett kostnadseffektivt komplement till
befintlig ventilation, en problemfri lösning som i praktiken ger
renare luft fri från pollen, mögelsporer och trafikföroreningar. Med
Health+ förbättrar LightAir väsentligt arbetsmiljön och ger dessutom
ett visst skydd mot smittspridning via luftburet virus, vilket ger
minskad sjukfrånvaro och resulterar i kostnadsbesparingar för
kommuner, skolor, arbetsgivare med mera.

För att effektivt nå ut med Health+ erbjudandet och säkerställa en hög
servicenivå för kunden, samarbetar LightAir i Sverige med partners
inom Facility Management. Genom att inkludera Health+ i sina
befintliga sortiment för Wellness kan LightAirs partners erbjuda
friskare luft, och därmed en hälsosammare arbetsmiljö, till nya och
befintliga kunder. Kunderna får friskare luft genom en prenumeration,
inklusive all service så som rengöring och byten av filter samt
funktionskontroll, helt utan kapitalinvesteringar. Lanseringen av
LightAirs Professional-sortiment och tjänsten Health+ sker
parallellt inom Europa via befintliga och nya partners. I Tyskland,
Holland och Spanien är lanseringen igång och de första kunderna
bearbetas.

I november lanseras LightAirs konsumentsortiment i Kina, till en
början via e-handelsplattformen JD. Lanseringen sker först med fokus
på IonFlow-sortimentet, för att sedan följas upp med
CellFlow-sortimentet under 2020. Förhandlingar sker samtidigt med
flera potentiella partners för en lansering mot den kinesiska
kommersiella marknaden, med sikte på lansering under första halvåret
2020. Den kinesiska marknaden representerar cirka 25 procent av
världsmarknaden och en långsiktig kommersiell plan och
varumärkesbyggnad i Kina har stor betydelse för kommande års
försäljning.

LightAir befinner sig nu i ett läge där mycket börjar komma på plats.
Den under flera år negativa försäljningstrenden är nu bruten,

både genom stabiliserad försäljning med växande potential på flera
europeiska marknader och genom lanseringar av nya marknader i Asien
och främst Kina. Produktsortimentet har förstärkts och kommer att
stöttas av ett nytt kommunikationspaket med en tydligare målgrupp och
starkare säljfokus. Långsiktiga strategiska satsningar har sjösatts
som lagt grunden för bolagets nya affärsområden. LightAir står väl
rustat för framtiden.

Min tid som VD för LightAir har varit mycket utvecklande och lärorik.
Jag är tacksam för förtroendet att ha fått leda bolaget och för
samarbetet med styrelse och ägare under en svår period. Jag är också
stolt över vad teamet på LightAir har lyckats åstadkomma. Vi har
under året lyckats vända en tidigare negativ försäljningstrend och
det är med en stark övertygelse om LightAirs framtida potential som
jag lämnar över till en ny verkställande direktör 2020."

LightAir framåt

Lansering CellFlow Professional
Under året har CellFlow Pro 900 lanserats, den första produkten i
CellFlow-serien, framtagen för kommersiellt bruk. CellFlow Pro 900
erbjuder effektiv luftrening och kapacitet för stora utrymmen med
betydligt lägre en...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.