Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

LightAir: LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket

LightAirs apportemission för förvärv av intressebolaget LightAir
CellFlow East AB är registrerad hos Bolagsverket. Emissionen
beslutades enhälligt på extra bolagsstämma den 30 december 2019 och
tecknades samma dag av Eurus International AB.

Genom apportemissionen har aktiekapitalet ökat med 8 074 140 SEK till
42 548 221,50 SEK och antalet aktier har ökat med 5 382 760 till 28
365 481 aktier.

Vid extra bolagsstämman förklarades varför förvärvet av
intressebolaget och de utökade rättigheterna är värdefulla för
LightAir. Påpekades särskilt det väsentliga värdet av att genom
förvärvet kunna tillföra hela omsättningen och resultatet från det
tidigare intressebolagets verksamhet till koncernens verksamhet och
redovisning i Årsredovisningar och Delårsrapporter. Om tidigare
status som intressebolag hade fortsatt skulle enbart en begränsad
andel, 51 procent av resultatet på sista raden, tillföras koncernens
redovisning. Betydelsen av detta bedöms öka i samma takt som
försäljningstillväxten av CellFlow-produkter. Marknaden för
luftrenare utgörs till mer än 80 procent av produkter baserade på
konventionell fläkt-filter-teknik med HEPA-filter eller liknande.
CellFlow-teknologin är en unik och mycket stark konkurrent inom detta
dominerande marknadssegment med konkreta fördelar på alla väsentliga
punkter. Det bör jämföras med LightAirs tidigare försäljning av
IonFlow-produkter inom ett relativt begränsat segment.

Påvisades också det betydande mervärde som de utökade rättigheterna
avseende territorier, exklusivitet och produktkategorier medför,
genom såväl utökade globala geografiska marknader som utökade
produktkategorier med industriella applikationer. Prototyper och
produkter med hög luftreningskapacitet, från 1 000 till 10 000 m3/h,
finns tillgängliga för omgående anpassning och kommersialisering på
industriella marknader.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet att konkurrenskraftiga
teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande
koncentreras till LightAir, som därigenom skapar en plattform med
stor potential.

En mer utförlig beskrivning av förvärvet med historik och
framtidsförutsättningar framgår av pressmeddelande daterat
2019-12-12.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
Styrelseordförande, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Mikael Pérez
VD, LightAir AB (publ)
0705-45 45 78
mikael.perez@lightair.com

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 17:30 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och
välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för
alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika och
patenterade teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic MTF
(Nordic Growth Market AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på
www.lightair.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightair/r/lightairs-apportemission-for-forva...
https://mb.cision.com/Main/14919/3004892/1171685.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.