Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-31

LightLab: Halvårsrapport, januari-juni 2017

HALVÅRSRAPPORT, JANUARI-JUNI 2017

APRIL - JUNI 2017
I april genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget ca 11 mkr.
I maj tecknades ett tilläggsavtal till gällande licens- och utvecklingsavtal med Wallenius Water. Genom tilläggsavtalet stärks samarbetet kring marknadsintroduktion och försäljning av den vattenreningsprodukt för vilken LightLab utvecklat UV-ljuskälla och drivelektronik.
Bolaget erhöll i maj också en mindre provserieorder på UV Boost från en ledande speciallamptillverkare.
I juni erhöll Bolaget en mindre order på referensprodukter från en ledande tillverkare av UV-reningsutrustning.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat volymproduktionskapacitet för EEE Light(r)-baserade kvicksilverfria UVlampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.
LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

VD-ORD
Andra kvartalet och inledningen av tredje kvartalet har varit en mycket positiv period för LightLab, med ett flertal viktiga framsteg och genombrott, vilka medfört att vi tagit väsentliga steg framåt i hela Bolagets utveckling.

Vi har nu, drygt två år efter att utvecklingsprojektet inleddes i samarbete med NTU Singapore, uppnått målprestanda och börjat leverera de första provserierna av våra UV-chip till potentiella kunder. Det utgör ett stort tekniskt genombrott och en viktig milstolpe i bolagets marknadsetablering. Vi bedömer att LightLabs innovativa UV-chip för UV-desinfektion av vatten, luft, ytor och livsmedel är den del av verksamheten som har den största långsiktiga kommersiella potentialen genom dess möjlighet att förändra marknaden för UVdesinfektion, öppna upp nya marknadssegment och möjliggöra en bredare användning av UV-rening i konsumentprodukter. Detta stöds bl.a. av att den första leveransen av UV-chip under juli gjordes till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

I och med att utvecklingen av våra UV-chip nu nått en nivå där de kan levereras som prototyper till potentiella kunder kommer också den mer publika och bredare marknadsföringen av tekniken att inledas. Konkret görs detta i samband med teknikmässan TechInnovation, som hålls i Singapore 19-20 september. Mer information kring detta evenemang kommer på vår hemsida, lightlab.se, under den närmaste månaden.

Vi har också nått ett avtal med Arklite Speciality Lamps, enligt vilket Arklite erhåller en licens att både sälja och tillverka UV-rörlampor baserade på LightLabs EEE Light(r) teknik, mot en royalty till LightLab. Bolagens mål är att Arklite ska ha etablerat volymproduktionskapacitet innan årsskiftet och därefter kunna inleda försäljning och volymleveranser av EEE Light(r) baserade UV-lampor från sin produktionslina. Detta innebär att det för första gången i LightLabs historia blir möjligt att i volym sälja produkter baserade på Bolagets teknik.

Samtidigt som vi uppnått ovanstående två väsentliga milstolpar har flera pågående kundprojekt tagit viktiga steg framåt med leveranser av ytterligare provserier och referensprodukter för kundernas fortsatta utvärdering av LightLabs teknik för högpresterande kvicksilverfri UV-desinfektion.

Även samarbetet med Wallenius Water har under perioden fortsatt att utvecklas väl, nu med fokus på att etablera marknads- och försäljningskanaler för slutprodukten, en innovativ vattenreningsprodukt för konsumentmarknaden.

Operativt ligger fokus i verksamheten fortsatt på att ta pågående kundprojekt vidare till konkreta intäkter och långsiktiga affärer. Parallellt med detta arbetar styrelse och ledning med att lägga grunden för den fortsatta mer långsiktiga utvecklingen, kommersialiseringen och tillväxten av Bolagets verksamhet.

Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB (publ)

Kommande rapportering Kvartal 3 2017 2017-11-09 Bokslutskommunik 2017 2018-02-15

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2017-08-31

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se

Torkel Elgh, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Mobil: 070-621 04 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lightlab Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21012

DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
LightLab utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light(r). Bolaget genomförde under år 2015 en omfokusering av sin verksamhet från allmänbelysningsmarknaden till UV-rening, där Bolagets unika teknikplattform initialt bedöms ha störst potential. LightLab har byggt upp en patentportfölj för sin teknologi och har genom investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform.

LightLabs aktie handlas på NASDAQ First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 4 300.

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 07:30 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.