Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-08

LightLab: Kommuniké från årsstämman i Lightlab

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I LIGHTLAB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 7 maj
2015 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören,

att genom omval utse Jan Rynning, Göran Seifert och Håkan Wallin, och genom
nyval utse Tove Langlet och Torkel Elgh, till ordinarie styrelseledamöter,

att omvälja Jan Rynning till styrelseordförande,

att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200.000 kr och övriga
ledamöter ett arvode om 100.000 kr vardera. Vidare ska ett dagarvode på
7.000 kr i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad
som följer av styrelseuppdraget,

att valberedningen ska bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Bertil
Lindahl, Lena Hagman och styrelsens ordförande Jan Rynning,

att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att
bolagsordningens punkter 4 och 5 får följande lydelse:
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 39.000.000 kronor och högst 156.000.000
kronor.
§5 Antal aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 39.000.000 och högst 156.000.000.

samt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Stockholm den 7 maj 2015

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:
Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Lightlab Kommunike fran arsstamma.pdf

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se ,
utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi, EEE Light® Technology .
LightLab har cirka 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX
First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.