Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

LightLab: Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I LIGHTLAB SWEDEN

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 12 maj
2016 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören,

att genom omval utse Jan Rynning, Torkel Elgh, Tove Langlet, Göran Seifert
och Håkan Wallin till ordinarie styrelseledamöter,

att omvälja Jan Rynning till styrelseordförande,

att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 200.000 kr och övriga
ledamöter ett arvode om 100.000 kr vardera. Vidare ska ett dagarvode på
7.000 kr i förekommande fall utgå för arbetsinsatser som ligger utöver vad
som följer av styrelseuppdraget,

att valberedningen ska bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Bertil
Lindahl, Lena Hagman och styrelsens ordförande Jan Rynning,

samt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av B-aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut
som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än 20 procent.

Stockholm den 12 maj 2016

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Kommunike fran arsstamma.pdf

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), , utvecklar, marknadsför
och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av
ljus med fokus på UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 700
aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.