Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

LightLab: Kommuniké från årsstämman i LightLab Sweden AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I LIGHTLAB SWEDEN AB

Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, enligt följande:

att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

att överföra de till stämmans förfogande stående medlen i ny räkning,

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att genom omval utse Anders Frisk, Tove Langlet, Göran Seifert och Håkan Wallin samt genom nyval utse Lennart Nilsson till ordinarie styrelseledamöter,

att nyvälja Anders Frisk till styrelseordförande,

att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 250.000 kr och övriga ledamöter ett arvode om 125.000 kr vardera. Vidare upplystes att konsultarvoden på 10.000 kr per dag i förekommande fall kan komma utgå till styrelseledamöter för arbetsinsatser som ligger utanför styrelseuppdraget,

att slå fast principerna för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2020, samt

att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fattabeslut om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall styrelsen dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent.

Stockholm den 9 maj 2019

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ)

2019-05-09

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se mailto:info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se http://www.lightlab.se , utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light(r), för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 800 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26102

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.