Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

LightLab: LightLab Kvartalsrapport 1, januari - mars 2016

LIGHTLAB KVARTALSRAPPORT 1, JANUARI - MARS 2016

JANUARI - MARS 2016

* LightLab beviljas Almis tillväxtlån för innovativa små och medelstora
företag om 4,5 mkr att användas som delfinansiering av Bolagets
tvååriga projekt med NTU Singapore om totalt 9,1 mkr.
* Samarbetsprojektet med NTU Singapore uppnår en viktig milstolpe i
samband med framtagandet av de första prototyperna av
UV-chipljuskällor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

* LightLab har under april månad betalt hela sin del för det pågående
tvååriga samarbetsprojektet med NTU Singapore.

VD-ord
Efter de stora förändringar som genomfördes under förra året har LightLab
kunnat inleda år 2016 i en position där det varit möjligt att fullt ut
fokusera på kärnverksamheten att utveckla teknik, produkter och
kundrelationer. Det har till stor del möjliggjorts genom det stöd alla
aktieägare visat, inte minst i den emission som framgångsrikt genomfördes
strax före årsskiftet.

Samarbetet med Wallenius Water har gått in i en fas med fokus på
målinriktad produktutveckling. Det produktutvecklingsprojekt som startades
efter att Bolagen tecknat ett licens- och utvecklingsavtal under det fjärde
kvartalet 2015 pågår enligt plan och är planerat att fortsätta även under
innevarande och kommande kvartal.

Även ljusextraktionstekniken för UV har nått en fas där den utvärderas och
testas i samarbete med en extern part.

Förutom att leverera prototyper och prover till våra samarbetspartners har
LightLabs utvecklingsteam under kvartalet arbetat med metodutveckling och
tester för producerbarhet i volym. Detta görs i dialog med ett par
etablerade tillverkare av UV-lampor och inom ett relativt brett spektrum av
aktiviteter, från livslängdsprover till anpassning och dokumentation av
tillverkningsprocessen. Allt med syftet att förbereda och möjliggöra stabil
volymproduktion.

Vi kunde under första kvartalet även glädja oss åt fortsatta framsteg i
samarbetet med Nanyang Technological University i Singapore (NTU
Singapore), vilket konkretiserades av att projektet under första kvartalet
lyckades ta fram de första prototyperna av UV-ljuskällor i form av ett
chip. Under projektets andra år, fram till första kvartalet 2017, ligger
fokus på att ta fram mer produktlika prototyper och på att vidareutveckla
tillverkningsmetoden.

I slutet av maj kommer LightLab att synas på en internationell konferens i
Kyoto, Japan. Vi deltar inte själva men en av våra samarbetspartners, vår
leverantör av s.k. gettrar, italienska SAES Group, kommer på konferensen
LS15 (15th international Symposium on the Science and Technology of
Lighting) att visa LightLabs teknik, tillsammans med sin egen.

Affärsverksamheten är inriktad mot etablering av fler licensavtal, i första
hand inom UV-rening, för att växa kundbasen och därmed öka kundintäkterna.
Idag förs en aktiv dialog med ett par etablerade tillverkare av UV-lampor
och ett par potentiella kunder som tillverkar produkter där UV-rening
ingår. Vi ser samtidigt över möjligheterna att under 2016 accelerera den
påbörjade övergången från rent teknikutvecklingsbolag till
intäktsgenererande teknikbolag.

Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB (publ)

Rapportering 2016
Andra kvartalet 2016-08-30
Tredje kvartalet 2016-11-10
Bokslutskommuniké 2017-02-16

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2016-05-12

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Mobil: 0703-51 00 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Delarsrapport Q1 2016.pdf

DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
LightLab utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv
och hållbar framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light®.
Bolaget genomförde under år 2015 en omfokusering av sin verksamhet från
allmänbelysningsmarknaden till UV-rening, där Bolagets unika
teknikplattform initialt bedöms ha störst potential. LightLab har byggt upp
en patentportfölj för sin teknologi och har genom investeringar i FoU
utvecklat en högteknologisk teknikplattform.

LightLabs aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är
Erik Penser Bankaktiebolag. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut
till ca 4 700.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.