Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-01-28

LightLab: LightLab Sweden genomför förändring av organisation och verksamhetsfokus

LIGHTLAB SWEDEN GENOMFÖR FÖRÄNDRING AV ORGANISATION OCH VERKSAMHETSFOKUS

LightLab Sweden AB (LightLab) informerar om att bolaget genomför en
organisationsförändring med syfte att effektivisera och fokusera
verksamheten inom ramen för pågående samarbeten och projekt. Som en del av
förändringen pågår även en kostnadsöversyn för att väsentligt minska
kostnadsmassan utan att negativt påverka bolagets insatser inom pågående
projekt.

Bolagets huvudsakliga aktiviteter kommer efter genomförd förändring att
koncentreras till två huvudområden och projekt:

· Industriella applikationer, där bolaget idag tillsammans med Wallenius
Water AB genomför ett samarbete för att utveckla kvicksilverfria UV-lampor
för kemikaliefri vattenrening baserade på LightLabs teknologiplattform EEE
Light®. Den första milstolpen i detta samarbete är att under första
halvåret i år utvärdera prestandan i en framtagen lampprototyp. Resultatet
från denna prestandautvärdering avgör de fortsatta aktiviteterna för
samarbetet.

· Samarbete med Nanyang Technological University i Singapore (NTU) inom
lågenergibelysning. Bolaget har efter utvärdering konstaterat att målet att
nå 55 lumen per watt för det egna utvecklingsarbetet inom allmänbelysning
inte har uppfyllts inom den planerade tidsramen. Huvudorsaken är
svårigheter kopplade till ljuspulvrets beläggning och ljusextraktion, dvs
ljuspulvrets förmåga att generera ljus när det träffas av elektroner.
Bolaget har därför kommit till slutsatsen att det inte är ekonomiskt
försvarbart att på egen hand fortsätta arbetet på detta område.

Istället kommer bolagets resurser för allmänbelysning uteslutande att
användas i LightLabs samarbetsprojekt med NTU, med dess resurser i
världsklass. Även det behov av kunskapsutbyte som finns med bolagets
tekniksamarbetspartners, Xiamen Topstar, Yixing Silver Mile och Tailorlux
kommer att användas i projektet med NTU. Syftet med samarbetet är att
vidareutveckla bolagets teknikplattform med mål att ta fram en
kostnadseffektiv produkt med högre energieffektivitet i lumen per Watt
jämfört med bolagets tidigare mål. NTU, med bland annat stark kompetens
inom ljuspulvrets beläggning och ljusextraktion, har efter en initial
utvärdering varit positiva till potentialen i LightLabs teknikplattform för
lågenergibelysning.

Bolaget genomför även en översyn hur verksamheten i ovanstående projekt
skall organiseras. Ett alternativ som utvärderas är att bolagisera
verksamheterna till självständiga dotterbolag vilket bland annat skulle
göra det enklare att synliggöra värden i projekten.

Som en del av ovanstående förändring har styrelsen och VD Jan-Erik
Lennefalk gemensamt beslutat att han kommer att avsluta sitt uppdrag som VD
för bolaget från och med dagens datum. Till ny tf VD har Johan Tingsborg
utsetts. Styrelsens ordförande Jan Rynning kommenterar:

- Vi tackar Jan-Erik för hans engagemang och de värdefulla insatser han har
bidragit med under sina år som VD för LightLab. Vi är även tacksamma att
kunna trygga kontinuiteten i ledarskapet av bolaget genom att hälsa Johan
välkommen i sin nya roll.

Bolaget avser att inom kort informera marknaden ytterligare om detaljer
avseende ny struktur och kostnadsbesparingar enligt detta pressmeddelande
så snart detta arbete har avslutats och beslut har fattats.

Ytterligare information om pågående projekt och samarbeten

Industriella applikationer - Kemikaliefri vattenrening via kvicksilverfria
UV-lampor
LightLab har konstaterat att det finns kommersiell potential och intresse
för bolagets teknikplattform avseende industriella applikationer. För
närvarande genomför bolaget ett samarbetsprojekt med Wallenius Water AB för
att utveckla kvicksilverfria UV-lampor för kemikaliefri vattenrening. Den
första milstolpen i detta projekt är att under första halvåret i år
utvärdera en framtagen prototyps prestanda.

Marknaden för UV-desinfektion som förutom vattenrening även omfattar rening
av luft, livsmedel och ytmaterial beräknas idag vara värd mer än 1 miljard
USD med en uppskattad långsiktig årlig tillväxttakt på ca 15%. En hög andel
av denna marknad torde kunna adresseras med de kritiska komponenter som
bolaget kan tillhandahålla för ett UV-desinfektionssystem. Huvudskaliga
trender och drivkrafter på marknaden är:

· UV-desinfektion har många fördelar jämfört kemikaliebaserad vattenrening
då det är ett miljövänligt alternativ, är mer effektivt mot vissa
mikroorganismer, är en mer kostnadseffektiv lösning samt är enklare och
säkrare att hantera;
· ökad efterfrågan på vatten i den utvecklade delen i världen;
· ökad grad av förorening av vatten och ökat behov av rent dricksvatten i
världen;
· den snabba globala industrialiseringen, och
· ökad takt i forskning och innovation tillsammans med strängare krav och
regelverk för rening av vatten och luft.

Marknaden kännetecknas av ett relativt stort antal aktör, såväl små som
stora företag i värdekedjan, innefattande allt från utvecklingsbolag till
större installatörer av kompletta system. På grund av den relativt hårda
konkurrensen på denna marknad är det nödvändigt för systemleverantörer att
kontinuerligt arbeta med att skapa ett unikt och tydligt produkt- och
tjänsteerbjudande. Detta behov har i sin tur skapat en möjlighet för
LightLab att i ett samarbetsprojekt utveckla en UV-lampa som ett alternativ
till den i dag helt dominerande tekniken med kvicksilverbaserade lampor.

Effektiv desinfektion via UV-lampor sker i våglängdsområdet 200 till 280
nanometer, det s.k. UVC-området. Det har hittills visat sig vara en
utmaning att med LED-tekniken skapa en effektiv UV-lampa inom UVC-området,
vilket också styrks av att dess andel av marknaden är i det närmaste
obefintlig. Bolagets bedömning är därför att det finns en mycket god
marknadspotential för en utvecklad UVC-lampa baserad LightLabs
teknikplattform, där fördelarna kan summeras enligt nedan:

· Lägre kostnad jämfört med dagens kvicksilverbaserade lampor
· Lägre driftskostnader då en UVC-lampa baserad på bolagets teknik kan slås
av och på utan fördröjning
· Ett kvicksilverfritt alternativ enligt den efterfrågan och behov som
finns från olika intressenter på marknaden
· Ökad möjlighet till olika former på lampan, jämfört med dagens rörformade
lampor, för att förbättra reningseffektiviteten i en mångfald av
tillämpningar

Samarbete med NTU Singapore inom lågenergibelysning
Arbetet med utvecklingen av teknikplattformen för allmänbelysning har under
januari utvärderats. Målet för 2014 var att nå en nivå på 55 lumen per
watt. Betydande framsteg har gjorts under året men mätningar och analys
visar att målet inte har nåtts. Huvudorsak är svårigheter kopplade till
beläggning av, och ljusextraktion från, ljuspulvret. Bolaget har därför
beslutat att lägga ner det egna arbetet inom allmänbelysning då det inte
anses vara ekonomisk försvarbart att driva det vidare i egen regi, nu när
bolaget har tecknat avtal med NTU, med dess kunskap och resurser i
världsklass.

Det finns stora värden i LightLabs teknik. Värdena ligger i kunskap och IP
och framförallt i bolagets katod (den halvledarbaserade nanostrukturerade
elektronemittern). Bolagets resurser för allmänbelysning kommer som en
följd av ovanstående fortsättningsvis att allokeras till LightLabs
samarbete med NTU i Singapore. Samarbetet syftar till att vidareutveckla
teknikplattformen för att skapa en ljuskälla med högre effektivitet i lumen
per Watt för allmänbelysning och till en lägre kostnad än dagens
alternativ, inklusive LED. Ett av NTUs viktiga bidrag i samarbetet är dess
kompetens inom beläggning av och ljusextraktion från ljuspulvret.

2015-01-28

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta
Jan Rynning, Ordförande
Tel: +46 (0)703 51 00 05

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: info@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2015-01-28.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum LightLab

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.