Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

LightLab: LightLab Sweden Kvartalsrapport 3, juli - september 2016

LIGHTLAB SWEDEN KVARTALSRAPPORT 3, JULI - SEPTEMBER 2016

JULI - SEPTEMBER 2016
LightLab introducerade i september den första referensprodukten för UV-rening, bestående av en rörformad (T8) ljuskälla, intelligent drivelektronik och tillhörande produktdokumentation. Produkten ger tillverkare av UV-reningsprodukter möjlighet att enkelt utvärdera tekniken för sina tillämpningar.
Under juli genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget 5,5 mkr.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Under oktober lanserades UV Boost(tm), bolagets nanostrukturerade beläggning, vilken ökar UV-uteffekten för existerande UV-lampor, s.k. "sleeves" och UV-transparenta skyddsglas med upp till 15% vid våglängden 254nm.

VD-ord
Det är glädjande att vi under hösten kunnat lansera både vår första referensprodukt för UV-rening baserad på EEE Light(r) och vår nya produkt UV Boost(tm), en nanostrukturerad beläggning som ökar uteffekten i UV-lampor oavsett lampteknik. Båda lanseringar mottogs väl. En första referensprodukt är levererad och vi får konkreta kundförfrågningar på UV Boost(tm).

Vi kan också konstatera att kundfaktureringen för årets första nio månader är enligt plan. Nettoomsättningen för de första nio månaderna passerade 4 miljoner kronor.

LightLab har idag två produkterbjudanden, dels vår teknik EEE Light(r) för UV-lampsystem och dels vår teknik för nanostrukturerade beläggningar som ökar energieffektiviteten genom ljusextraktionsteknik, där UV Boost(tm) utgör en del. Ett tredje produkterbjudande, chip-ljuskällor för UV-rening, är under utveckling. Våra tre produkterbjudanden har delvis olika teknikinnehåll, affärsmodeller och ligger olika i tiden.

När det gäller EEE Light(r) för UV-lampsystem har teknikutvecklingen inom projektet med Wallenius Water nu nått en nivå där tyngdpunkten i projektet förskjuts mot frågor kring industrialisering och kommersialisering av Wallenius Waters produkt. Ett flertal prototyplampor har under kvartalet levererats till Wallenius Water för deras utvärdering.

I och med att UV Boost(tm) nu lanserats har fokus för utvecklingsverksamheten kring vårt andra erbjudande, nanostrukturerade beläggningar för att öka energieffektiviteten genom s.k. ljusextraktionsteknik, flyttats mot tillämpningar inom det synliga ljusområdet. Parallellt ändrar verksamheten kring UV Boost(tm) karaktär och blir mer inriktad på marknadsföring och försäljning.

Vårt tredje produkterbjudande, chip-ljuskällor för UV-rening, där utvecklingen bedrivs i samarbete med NTU Singapore, har glädjande nog genererat kundintresse redan under pågående forskningsprojekt, trots den än så länge begränsade marknadsföringen. Ett par potentiella kunder har uttryckt önskemål att snabbt få prototyper för utvärdering, redan innan projektet är avslutat. Detta har ökat trycket och pressen på projektet men är givetvis positivt för alla inblandade och projektplanen har därför anpassats för att snarast kunna leverera robusta prototyper.

I takt med växande innehåll och omfattning av vår verksamhet, ökar också kraven på att prioritera rätt för bästa värdeskapande och på att vidareutveckla specifika strategier för respektive produktområde. Detta är något vi inom Bolaget jobbar mycket aktivt med, parallellt med den operativa verksamheten.

Sammanfattningsvis är vi nu i en spännande och för bolaget viktig fas, där de första produkterna som tagits fram efter den strategiska omläggningen av LightLabs verksamhet under Q1 2015, nu lanserats och utvärderas av ett flertal kunder. Att ta dessa utvärderingar till konkreta, långsiktiga affärer har högsta prioritet.

Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB (publ)

Kommande rapportering
Bokslutskommunik 2016, 2017-02-16
Kvartal 1 2017, 2017-05-11
Kvartal 2 2017, 2017-08-31
Kvartal 3 2017, 2017-11-09

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2016-11-10

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Johan Tingsborg, VD
Tel: +46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se http://info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ)
Mobil: 0703-51 00 05

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18966

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl.07:30 CET.

DETTA ÄR LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)
LightLab utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light(r). Bolaget genomförde under år 2015 en omfokusering av sin verksamhet från allmänbelysningsmarknaden till UV-rening, där Bolagets unika teknikplattform initialt bedöms ha störst potential. LightLab har byggt upp en patentportfölj för sin teknologi och har genom investeringar i FoU utvecklat en högteknologisk teknikplattform.

LightLabs aktie handlas på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till ca 4 400.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.