Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Lightlab rustar för att kunna få intäkter

wysiwyg_image

Efter omfattande insatser inom industrialisering och produktionsetablering bedömer ledningen att Lightlab ska stå berett att ta orders på UV-chip under innevarande kvartal.

Under november gjorde Lightlab den första publika lanseringen av sitt UV-chip på den kinesiska marknaden genom att delta i den svenska paviljongen på China International Import Expo.

Lightlab besitter efter många år av utvecklingsarbete flera patent inom området för fältemission och allmänbelysning. Det numera prioriterade segmentet för Lightlab är emellertid EEE Light®, dvs. Lightlabs egna teknologi för UV-rening av luft och vätskor.

För ett år sedan drog Lightlab in 11 miljoner genom en riktad nyemission med fem procents rabatt. Tecknade gjorde Gunnar Dellner, Kåre Gilstring, Gålöstiftelsen, Peter Fäldt och Lars F Förvaltning AB.

Efter en extrainkallad bolagsstämma under vårvintern i år försökte LightLab ta in 75 miljoner kronor via en företrädesemission. Totalt fick LightLab in 67,3 miljoner kronor i emissionen, före emissionskostnader

Cirka 70 procent av de nya aktierna i företrädesemissionen tecknades med hjälp av teckningsrätter. Garanterna tecknade 6 procent av det totala emissionsbeloppet. Storägaren Östersjöstiftelsen kvittade i emissionen en fordran om 10 mkr mot nya aktier.

Kapitalanskaffningen genomfördes i syfte att ta tillvara den affärspotential som ledningen såg framför sig. Den förutspådde ett kommersiellt genombrott.

Ambitionen var att öka satsningarna inom UV-belysning för t.ex. vattenrening i mindre skala. Vd Johan Tingsborg berättade utförligt på extrastämman i februari om såväl ingångna samarbetsavtal som kommande satsningar.

På årsstämman i början av maj var vd ovanligt konkret i kommunikationen med aktieägarna. Delårsrapporten, som hade publicerats samma dag, hade även den skingrat en del dimmor, bland annat rörande den produktionslina hos Arklite i Pune, Indien, som färdigställts under mars månad.

Årsstämmodeltagarna fick veta att LightLab tillverkade UV-rör i Indien, främst för vattenrening. Tanken är att LightLab ska få royalty på försäljningen, förklarade ledningen. Vd uppskattade att royaltyn - vid full produktion – skulle kunna uppgå till i storleksordningen 10 miljoner kronor årligen.

I juli tecknade LightLab och Midea, en kinesisk koncern med en omsättning på cirka 350 Mdr, ett ramavtal kring användning av LightLabs UV-chip för att desinficera vatten, luft och livsmedel i motpartens vitvaror och hushållsapparater. Avtalet hade grund i en avsiktsförklaring som hade tecknats i februari.

LightLabs tredje kvartalsrapport vittnar om att hösten präglats av produktionsuppbyggnad. Produktionskapacitet är en förutsättning för att Lightlab ska kunna börja ta orders på UV-chip, något som bedöms kunna ske under innevarande kvartal.

LightLab har flyttat till Uppsala där tillverkning ska ske av UV-chip som används som komponenter i andra tillverkares produkter. I konsumentledet är det framför allt inom tvätt, disk, kyl, luftrenare och dammsugare som Lightlab har fått förfrågningar.

Det som bedöms kunna driva efterfrågan är konsumenters efterfrågan på ren luft, rent vatten och hälsosamma livsmedel. UV-ljus kan användas för att bevara mat.

Nyfikenheten hos de trogna aktieägarna är förstås stor. Alla vill veta när och om LightLab ska få de första intäkterna. Ledningen trodde på årsstämman att så kunde ske redan i år. Men i det tredje kvartalet var alltjämt intäktsraden tom.

Ledningens mål för produktionen i Uppsala var, vid tidpunkten för årsstämman, att kunna producera 2 miljoner chip per år.

Författare och bevakare: Per Lundin

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.