Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-10

LightLab Sweden AB: LightLab genomför riktad emission för fortsatt utveckling av affärer

· LightLab tillförs ca 11 MSEK
· Syftet är att tillvarata existerande affärsmöjligheter och skapa
nya

· Kapitalet ska bl.a. användas till tekniskt kundstöd,
produktmarknadsföring och inledande kommersialisering av Bolagets
UV-chip

Styrelsen för LightLab Sweden AB (publ) beslutade den 8 april 2017,
med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, att
genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Totalt tecknas 11.702.124 B-aktier till en kurs om
0,94 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs LightLab ca 11 MSEK.
Efter emissionen kommer antalet aktier i LightLab att uppgå till
101.697.740 varav de nyemitterade aktierna då utgör cirka 11,5
procent. Bolagets aktiekapital ökas med 1.170.212,40 SEK, från
8.999.561,60 SEK till 10.169.774 SEK.

Det kapital som nu tillförs Bolaget via nyemissionen ska användas för
att ta tillvara existerande affärsmöjligheter och skapa nya. Konkret
innefattar detta bland annat ytterligare ökat fokus på tekniskt
kundstöd och på marknadsföring av Bolagets teknik och produkter. Det
innefattar även inledande kommersialisering av Bolagets nya UV-chip
som är under utveckling.

Emissionens begränsade storlek och de höga kostnader en
företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta
beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Teckningskursen har räknats fram utifrån den volymviktade snittkursen
tio handelsdagar innan styrelsebeslutet, med avdrag för
marknadsmässig rabatt, vilken har fastställts till 5 procent.
Emissionen genomförs till Gunnar Dellner, Kåre Gilstring,
Gålöstiftelsen, Peter Fäldt och Lars F Förvaltning AB. Övriga större
ägare är informerade och stöder emissionen.

"Det växande intresset för LightLabs UV-reningsteknik och det ökande
antalet kundprojekt, idag tio projekt med sex olika kunder, ökar
också kraven på oss att på bästa sätt kunna ta hand om de kunder som
utvärderar, testar och etablerar LightLabs teknik och att kunna ta
dessa kundprojekt hela vägen till långsiktiga affärsavtal. Det
kapital som tillförs genom emissionen kommer att väsentligt bidra
till att vi under 2017 kan hantera detta på ett för alla parter
positivt sätt.", säger Johan Tingsborg, VD LightLab Sweden AB.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 april 2017 kl.07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och
säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning
av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har
cirka 4 400 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First
North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-genomfor-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/2104/2235899/655368.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.