Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

LightLab Sweden AB: LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2017

JULI - SEPTEMBER 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 0 (909).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -4 102 (-2 664).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -1 792
(-566).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -4 155 (-2 717).
· Eget kapital uppgick till TSEK 76 909 (82 397) och soliditeten
till 92 (92) %.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04
(-0,03) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -1 946
(-1 970). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 4 941
(12 865).

· LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett
samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och
produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat
volymproduktionskapacitet för EEE Light®-baserade kvicksilverfria
UV-lampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.

· LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för
UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre
provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra
apparater.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 49 (4 343).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -12 582 (-6 274).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -5 697
(-273).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -12 740 (-6 459).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13
(-0,07) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -5 564
(-3 502).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore), och
LightLab har kommit överens om att fortsätta samarbetet genom att
förlänga det sedan 8 december 2014 existerande avtalet kring
forskningssamarbete fram till 31 mars 2018. Denna förlängning kräver
ingen ytterligare finansiering från NTU eller LightLab.

· LightLab har erhållit en kreditram av Bolagets huvudägare
Östersjöstiftelsen om 10 miljoner kronor. Kreditramen är en del av en
större finansieringslösning som Bolaget har inlett arbetet med.
Syftet är att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov och kunna öka
satsningen för att tillvarata de affärsmöjligheter som har uppkommit
på framför allt vitvarumarknaden.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® en teknik för hållbar desinfektion av
vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. LightLab har
cirka 4 100 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North
Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-sweden-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/2104/2385967/748336.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.