Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

LightLab Sweden AB: LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2019

JULI - SEPTEMBER 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK 10 (-).
· Rörelseresultatet uppgick till TSEK -7 273 (-5 655).
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till TSEK -4 677
(-3 182).

· Periodens resultat uppgick till TSEK -7 740 (-5 722).
· Eget kapital uppgick till TSEK 86 575 (116 705) och soliditeten
till 75 (93)%.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30
(-0,22) sek.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till TSEK -6 702
(-3 909). Likvida medel uppgick vid periodens slut till TSEK 15 882
(35 081).

· I juli utsåg styrelsen Rune Torbjörnsen till ny VD för LightLab
från 1 september 2019

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Luci Intressenter AB, ett nybildat bolag som ägs av Gunnar
Dellner, Östersjöstiftelsen och Gålöstiftelsen, lämnade den 6
november 2019 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i
LightLab att överlåta samtliga aktier i LightLab till Luci
Intressenter AB, mot kontant betalning om 5,00 kronor per aktie.

· Styrelsen för LightLab Sweden AB rekommenderar senare samma dag, 6
november, enhälligt aktieägarna i LightLab att acceptera erbjudandet
från Luci Intressenter AB.

http://www.lightlab.se/investerare/finansiell-information

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen
kontakta:

Rune Torbjörnsen, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder
under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar
desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av
UV-ljus. LightLab har cirka 3 700 aktieägare. Bolagets aktie handlas
på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser
Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost:
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/lightlab-sweden-ab--publ...
https://mb.cision.com/Main/2104/2955423/1136859.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.