Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

LightLab Sweden AB: Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför LightLab Sweden AB:s årsstämma den 8 maj 2014

Bolagets valberedning, som består av P-O Edin (valberedningens
ordförande samt representant för Östersjöstiftelsen), Mattias
Klintemar, Bertil Lindahl (aktieägare) samt Erik Åsbrink
(styrelseordförande i LightLab AB) lämnar följande förslag till
beslut att fattas av årsstämman (förslagen i sin helhet framgår av
kallelsen till stämman). Bakom förslagen står aktieägare som
representerar cirka 34 % av det totala antalet röster i bolaget.

I valberedningens uppdrag ingick att förbereda förslag till:

· Val av ordförande vid stämman.
· Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
· Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
· Principer för att utse valberedning.
· Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
· Val av revisor och ersättning till revisor.
· Styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med
uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen.

Förslag till val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Gunnar Mattsson väljs till
ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och
inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande
Erik Åsbrink har undanbett sig omval. Valberedningen har därför
beslutat att föreslå Jan Rynning som ny ordförande. Förslaget till
övriga fem ledamöter i styrelsen är Kristina Fahl, Christer Lindberg,
Göran Seifert, Magnus Stuart och Håkan Wallin. Förutom Håkan Wallin
innebär det omval av sittande ledamöter.

Presentation av nya kandidater
Jan Rynning (född 1951) Advokat på G Grönberg Advokatbyrå AB med jur.
kand. från Uppsala Universitet. Jan Rynning har en bred erfarenhet
inom det affärsjuridiska området med erfarenhet från cirka 70
styrelseuppdrag i skilda branscher varav styrelseordförande i cirka
30 bolag. Bland uppdragen finns BioPhausia AB, Provobis Hotell och
Restauranger AB, Cellpoint Inc., Enea Data AB, Mandator AB, Ticket m
fl.

Håkan Wallin (Född 1962)
Civilekonomexamen från Stockholms Universitet och CEFA från
Handelshögskolan i Stockholm. Executive Vice President Corporate
Development Medivir. Har tidigare erfarenheter från bland annat
Styrelseordförande i Aerodyn AB, styrelseledamot och verkställande
direktör i Libertas Capital Nordic AB, partner och ansvarig för
life-science på ABG Sundal Collier AB:s Corporate Finance-avdelning,
Senior Manager på Ernst & Youngs Corporate Finance-avdelning samt
revisor på Arthur Andersen AB.

Valberedningens motiv
Valberedningen i LightLab Sweden AB motiverar sitt förslag till
sammansättning av bolagets styrelse med att ledamöterna enskilt och
som grupp har en bred kompetens, god erfarenhet som svarar mot de
krav som kan ställas på mångsidighet och bredd. Därutöver besitter
ledamöterna tillsammans god kännedom om belysningsbranschen, bolag i
utvecklingsskeden samt och övriga kriterier som krävs för bolagets
fortsatta utveckling.

Förslag till arvoden till styrelsen
Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 700 000 kr att
fördelas enligt följande:

200 000 kr utgår till ordföranden och 100 000 kr vardera utgår till
ledamöterna.

Förslag till arvoden till revisorn
Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Förslag till val av revisor
Bolagets revisorer fram till nästa årsstämma föreslås bli
Pricewaterhouse Coopers AB med Martin Johanson som huvudansvarig
revisor.

Förslag till nominering av valberedning inför årsstämman år 2015
Valberedningen föreslår att en ny valberedning inför årsstämman 2015
utses av årets stämma. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter.
Minst en av dem ska vara en, i förhållande till bolaget och dess
större aktieägare, oberoende representant för de mindre aktieägarna.
Styrelsens ordförande ska också ingå i valberedningen. För det fall
ledamot lämnar valberedningen, utser valberedningen - med beaktande
av ovanstående principer - dennes ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana
skett. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till
nästkommande årsstämma.

Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015 ska
bestå av Mattias Klintemar (ordförande), Jan Rynning, Bertil Lindahl
och Lena Hagman.

________________________

Valberedningen i LightLab Sweden AB (publ)

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: +46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Mattias Klintemar, Valberedningen
Tel: +46 (0)709 326 467

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny
miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™
Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på
storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ
som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och
samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och
fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten
bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab
Asia. LightLab har över 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på
Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser
Bankaktiebolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lightlab-sweden-ab/r/valberedningens-forslag-o...
http://mb.cision.com/Main/2104/9566394/231232.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.