Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-10-30

LightLab: Utfall av LightLabs Swedens företrädesemission

UTFALL AV LIGHTLABS SWEDENS FÖRETRÄDESEMISSION

LightLab Sweden AB (publ) ("LightLab" eller "Bolaget") har avslutat den
nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
som beslutades av styrelsen den 22 september 2014, med stöd av bemyndigande
lämnat vid årsstämma den 8 maj 2014. Teckningstiden löpte under perioden 8
- 24 oktober 2014. Den slutliga sammanräkningen visar att 1 660 366 units,
motsvarande cirka 74,8 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd
av uniträtter. 250 216 units har tecknats och tilldelats de som anmält sig
till teckning utan stöd av uniträtter i enlighet med de
tilldelningsprinciper som anges i prospektet som offentliggjordes den 29
september 2014. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som
utsänds till respektive tecknare.

Därtill har 455 866 units, motsvarande cirka 9,9 procent av
företrädesemissionen tilldelats garanter i enlighet med ingångna
emissionsgarantiavtal. Företrädesemissionen har således tecknats till cirka
90,0 procent och tillför Bolaget cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen genomfördes genom utgivande av units, varigenom en (1)
unit utgjordes av fem (5) aktier av serie B och två (2) teckningsoptioner
av serie 2014/2015. Teckningskursen per unit uppgick till 5,0 SEK,
motsvarande en emissionskurs om 1,0 SEK per aktie.

Genom nyemissionen nyemitteras 20 831 830 aktier av serie B och antalet
aktier i LightLab ökar till 39 340 279 medan aktiekapitalet ökar med 20 831
830 till cirka 39 340 283 SEK. Därutöver nyemitteras 8 332 732
teckningsoptioner av serie 2014/2015 i anledning av nyemissionen som, vid
fullt utnyttjande, kan komma att öka aktiekapitalet med ytterligare cirka 8
332 733 SEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer
betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier av serie B och teckningsoptioner av serie 2014/2015. Fram tills dess
pågår handel med BTU på NASDAQ OMX First North.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i
samband med företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl KB har agerat
legal rådgivare.

2014-10-30

För frågor hänvisas till:
Jan-Erik Lennefalk, VD
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: info@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2014-10-30.pdf

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se ,
utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™
Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på
storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som
är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma
gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar
tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige
och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har ca 4 000
aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified
Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum LightLab

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.