Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Lime Technologies AB: Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies bokslutskommuniké för 2018

Lime Technologies bokslutskommuniké för 2018 publiceras tisdagen den
12 februari 2019 mellan kl 17:00-18:30.

Dagen efter, onsdagen den 13 februari kl 09:00, hälsas analytiker,
investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en
webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus
Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

Frågor går endast att ställa skriftligen, via webcastsändningen, och
kommer att besvaras skriftligen. Presentationsmaterialet kommer att
finnas tillgängligt på Limes hemsida
(https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/).

För att delta i webcasten klicka här
(https://investors.lime-technologies.com/investor-relations/rapporter/web...).

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Johan Holmqvist, Head of Investor Relations /+46 708-37 66 77 /
johan.holmqvist@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2019 klockan 15:00 CET.

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård.
Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer
Relationship Management" - utveckling och hantering av
kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter
en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg,
Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små
enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lime-technologies-ab/r/inbjudan-till-webcast-f...
https://mb.cision.com/Main/17595/2733263/986400.pdf

Författare Cision