Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Linc investerar tillsammans med Lantmännen i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada

Linc och Lantmännen investerar gemensamt 20 miljoner kronor i en explorativ studie inför en planerad fas IIa studie i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada. I det fall den explorativa studien ger positiva resultat har parterna för avsikt att finansiera en fas IIa studie med ytterligare 40 miljoner kronor vardera.

Investering sker inledningsvis med en konvertibel med konvertering på värderingen 50 miljoner kronor vid framgångsrika resultat samt en ytterligare investering om 40 miljoner kronor baserat på en s.k. pre-money värdering om 100 miljoner kronor. Förutsatt att båda finansieringarna genomförs uppgår Lincs totala investering till 50 miljoner kronor och resulterar i en ägarandel om drygt 24%.

”Vi är imponerade av de resultat som visats i pre-kliniska studier och den fas I studie som genomförts på friska försökspersoner. Behovet av kompletterande och effektiva behandlingsmetoder för den här patientkategorin är tydligt”, säger Karl Tobieson, VD, Linc AB (publ).

Den svenska upptäckten av Protein antisekretorisk faktor (Protein-AF) är ett direkt resultat av det förbud av antibiotika som tillväxtfrämjande medel i foder som genomfördes 1986. Ett gemensamt vetenskapligt projekt inleddes då som kombinerade expertis från veterinärmedicin, mikrobiologi, infektionssjukdomar och immunologi. AF-16 är en aktiv sekvens av Protein-AF som reglerar flödet av vätska och joner över cellmembran. Lantmännen stöttar forskning om detta protein för närvarande inom sitt dotterbolag Lantmännen Medical AB. Företaget utvecklar AF-16 (en 16 aminosyrapeptid), den aktiva delen av det endogena Protein-AF, för akut intravenös behandling som minskar ödembildning hos TBI-patienter (Traumatic Brain Injury).

Kontakter


Karl Tobiesson, vd +46 (0) 70 935 85 74 karl.tobieson@linc.se
Thomas Bergh, CFO +46 (0 )72 231 45 00 thomas.bergh@linc.se
Johan Hähnel, IR-ansvarig +46 (0) 70 605 63 34 johan.hahnel@linc.se

Om Linc


Linc investerar i produktorienterade bolag inom den Nordiska Life Science industrin. Vi investerar i och utvecklar främst små och medelstora produktorienterade life science-bolag inom Medicinteknik och Läkemedel. Investeringarna görs i såväl privata som publika bolag och i forsknings- respektive verksamhetsdrivande bolag. Typiskt sett sker investeringar inom läkemedelsutveckling i en tidigare fas jämfört med investeringar inom medicinteknik.

Linc är en aktiv och långsiktig ägare med ett brett industriellt nätverk för att stötta portföljbolagen. Vi arbetar tillsammans med ledning, grundare och styrelse för att realisera den inneboende potential som finns i bolaget, har ambitiösa planer för vidareutveckling och expansion och deltar aktivt i valberedningsarbetet.

Bifogade filer


Linc investerar tillsammans med Lantmännen i projekt AF-16 med indikationen hjärnödem i samband med traumatisk hjärnskada

Författare MFN