Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

Lindab: Besparingar ska ej drabba säljrelaterad aktivitet-tf VD

(SIX) Lindabs kostnadsbesparingar framöver kommer inte att ha
den svenska verksamheten som enda huvudmål utan kommer även att
innefatta Central- och Östeuropa och förädlingskedjan i de ryska
verksamheterna, så väl centralt som lokalt.
Kostnadsbesparingarna fokuserar generellt på icke-säljrelaterade
aktiviteter då man inte vill störa utvecklingen i Lindabs
försäljningstillväxt.

Det säger Lindabs tillförordnade vd Carl-Gustav Nilsson under
anlaytikernas frågestund vid telefonkonferensen för det fjärde
kvartalets delårsrapport.

Lindab meddelade i delårsrapporten för det fjärde kvartalet
att man nu fördubblar besparingsmålet i sitt besparingsprogram
till 300 miljoner kronor, från tidigare 150 miljoner kronor.
Engångskostnaderna för det utökande programmet ökar till 170
miljoner kronor totalt, jämfört med 110 miljoner kronor
tidigare.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.