Du är här

2014-04-29

Lindab International AB : Årsstämma i Lindab 2014

Lindab International AB (publ) har den 29 april 2014 avhållit årsstämma i
Lindab Arena, Ängelholms kommun. Närvarande vid stämman var cirka 210
personer.

Beslut

I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med förslag i kallelsen. I det
följande redogörs för de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade om omval av ledamöterna
Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson, Birgit
Nørgaard samt nyval av Hans Porat som styrelseledamot. Stämman beslutade
vidare om omval av Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Stämman beslutade välja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets
revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande m m

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2013 ej skall lämnas.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av
egna aktier. Dock skall bolagets innehav vid var tid ej överstiga tio procent
av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga
styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får vid
varje tillfälle ske av hela antalet egna aktier.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade oförändrat styrelsearvode innebärande ett totalt
styrelsearvode om 2 200 000 kr. Stämman beslutade vidare att arvode åt
revisorerna skall utgå enligt avtal med bolaget.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre
största aktieägarna skall erbjudas utse en ledamot vardera i valberedningen.
Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag.

Slut

---------------------------------------------------------------------------
|Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------
Kontakter:

LINDAB

Kjell Nilsson, styrelseordförande
Email:kjell.nilsson@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 2600121

Carl-Gustav Nilsson, chefsjurist
Email:carlgustav.nilsson@lindab.com
Mobil: +46 (0)70 67 85011

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 6 523 MSEK år 2013 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
400 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2013
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 24 procent, Västeuropa för 27 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

pressmeddelande
http://hugin.info/1122/R/1780262/608583.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1780262

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.