Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-27

Lindab International AB : Årsstämma i Lindab 2015

Lindab International AB (publ) har den 27 april 2015 avhållit årsstämma i
Grevieparken, Båstad kommun. Närvarande vid stämman var cirka 220 personer.
Beslut

I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med förslag i kallelsen. I det
följande redogörs för de viktigaste besluten.
Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sonat Burman-Olsson, Erik
Eberhardson, Kjell Nilsson och Hans Porat samt nyval av Marianne Brismar och
Per Frankling som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av
Kjell Nilsson som styrelsens ordförande.
Val av revisorer

Stämman beslutade utse registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets
revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.
Fastställande m m

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direkören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 1,10 kr
per aktie samt fastställde avstämningsdag för utdelning till den 29 april
2015.
Bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
Enligt bemyndigandet får överlåtelse ske vid ett eller flera tillfällen
intill nästa årsstämma.
Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade oförändrat styrelsearvode innebärande ett totalt
styrelsearvode om 2 200 000 kr. Stämman beslutade vidare att arvode åt
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre
största aktieägarna skall erbjudas utse en ledamot vardera i valberedningen.
Härutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i
enlighet med styrelsens förslag.

Slut
---------------------------------------------------------------------------
| Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------

Kontakter:
LINDAB

Kjell Nilsson, styrelseordförande

Email:kjell.nilsson@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 2600121
Fredrik Liedholm, chefsjurist

Email:fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 3885742

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 003 MSEK år 2014 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
600 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2014
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 30 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

pressmeddelande
http://hugin.info/1122/R/1908291/684208.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1908291

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.