Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-27

Lindab International AB: Lindab International AB :Lindabs rapport för första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015

* Försäljningsintäkterna ökade med 12 procent till 1 694 MSEK (1 506),
justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 5 procent.
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54 MSEK (60), exklusive engångsposter
om 0 MSEK (-3). Inklusive engångsposter uppgick det till 54 MSEK (57).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, uppgick till 3,2 procent
(4,0).
* Resultat efter skatt förbättrades till 27 MSEK (14).
* Resultat per aktie förbättrades till 0,35 SEK (0,18).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -83 MSEK (-226).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,7) vid kvartalets utgång.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

Trots en svag januarimånad så har första kvartalet varit starkt med ökad
försäljningstillväxt för sjätte kvartalet i rad, vilket är ett kvitto på att
våra strategiska marknadsaktiviteter ger resultat. Det första kvartalet är
dock säsongsmässigt vårt minsta kvartal och bör tolkas med lite försiktighet.
Products&Solutions har haft en försäljningsökning om 15 procent i kvartalet,
där många CEE marknader återhämtat sig starkt. Building Systems har ökat
försäljningen organiskt, drivet av ett antal större projekt i CIS men också
påverkats av en kraftigt försvagad rubel jämfört med samma period föregående
år. Building Systems stora marknader, Ryssland och Vitryssland, har haft
fortsatt svag utveckling.

Nettoresultatet har förbättrats på koncernnivå, medan rörelseresultatet och
rörelsemarginalen har försämrats något jämfört med föregående år. En
anledning till det något lägre rörelseresultatet är att bruttomarginalerna
har försvagats på grund av en allmänt osäker situation på den europeiska
marknaden. En anledning till det något lägre rörelseresultatet är att
bruttomarginalerna har varit lägre samt att jämförelseperioden 2014 var den
starkaste sedan 2008, med positiv påverkan från bland annat väderförhållanden
och ett antal större stormar.

Vi fortsätter målmedvetet att arbeta med vår strategi att bli ledande inom
kompletta ventilationslösningar där vi fortfarande är i inledningsfasen.
Förvärvet av MP3 S.r.l. (MP3) som slutfördes i början av året integreras
mycket väl och har redan stärkt vårt lösningserbjudande inom ventilation.
Första kvartalet har präglats av hög marknadsaktivitet, bland annat i form av
mässor, produktlanseringar, nya filialer och nytt representationskontor.
Detta gäller även Building Systems där vi fortsätter att arbeta med
marknadsdiversifieringen, bland annat genom stärkt marknadsnärvaro i
Storbritannien och selektiva marknadsföringssatsningar i Afrika.

Strategin handlar även om att effektivisera våra flöden och förstärka service
till kund med förbättrad lönsamhet. Under kvartalet har vi därför
intensifierat våra ansträngningar att förbättra resursutnyttjandet både vad
gäller produktionskapacitet och kapital i hela koncernen med ett antal
strukturåtgärder. Vi har också utvecklat vår organisation för att spegla vår
strategiska inriktning och tillfört två nya produktområden inom "Fire and
Smoke" och "Air Movement".

Slut

---------------------------------------------------------------------------
| Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------
Kontakter:

LINDAB

Anders Berg, VD och Koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 35 89155

Per Nilsson, CFO
Email:per.nilsson@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 33 85069

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 003 MSEK år 2014 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
600 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2014
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 30 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

Rapport för första kvartalet
http://hugin.info/1122/R/1914654/684496.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1914654

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.