Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Lindab International AB: Lindab International AB :Lindabs rapport för tredje kvartalet 2015

Tredje kvartalet 2015

* Försäljningsintäkterna ökade med 5 procent till 2 008 MSEK (1 904), varav
Products&Solutions förbättrades till 1 802 MSEK (1 627) och Building
Systems uppgick till 206 MSEK (277). Justerat för valuta och struktur var
förändringen -1 procent för koncernen.
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 205 MSEK (205), inklusive
engångsposter om 30 MSEK (-5). Exklusive engångsposter uppgick
rörelseresultatet (EBIT) till 175 MSEK (210) för koncernen, varav
Products&Solutions förbättrades till 186 MSEK (174) och Building Systems
uppgick till -4 MSEK (35).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, uppgick till 8,7 procent
(11,0). Products&Solutions 10,3 procent (10,7) och Building Systems -1,9
procent (12,6).
* Resultat efter skatt uppgick till 146 MSEK (145).
* Resultat per aktie uppgick till 1,91 SEK (1,90).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 MSEK (153).

Januari-september 2015

* Försäljningsintäkterna ökade med 9 procent till 5 609 MSEK (5 167), varav
Products&Solutions förbättrades till 5 029 MSEK (4 497) och Building
Systems uppgick till 580 MSEK (670). Justerat för valuta och struktur
uppgick försäljningsökningen till 2 procent för koncernen.
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 369 MSEK (386), inklusive
engångsposter om 30 MSEK (-9). Exklusive engångsposter uppgick
rörelseresultatet (EBIT) till 339 MSEK (395) för koncernen, varav
Products&Solutions förbättrades till 391 MSEK (365) och Building Systems
uppgick till -12 MSEK (48).
* Rörelsemarginalen (EBIT), exklusive engångsposter, uppgick till 6,0 procent
(7,6). Products&Solutions 7,8 procent (8,1) och Building Systems -2,1
procent (7,2).
* Resultat efter skatt uppgick till 242 MSEK (241).
* Resultat per aktie uppgick till 3,17 SEK (3,16).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 194 MSEK (15).

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Årets tredje kvartal har varit ett annorlunda kvartal mot tidigare år.
Kvartalet inleddes svagt i juli, framförallt i Sverige men även i flera andra
länder var det en avvaktande marknad. I Sverige stöds detta av
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för byggsektorn i Sverige som visade
på en tydlig men kortare nedgång under sommaren. Under andra halvan av
kvartalet har dock utvecklingen varit stark, och vi nådde i september
försäljningsrekord i både Sverige, Irland och Norge. Rörelseresultatet för
Products&Solutions ökade för åttonde kvartalet i rad gentemot motsvarande
kvartal föregående år och tillväxten var 11 procent. Vi kunde även se en
gradvis återhämtning av bruttomarginalen mot slutet av kvartalet.

Framtidens byggnader kräver effektiv ventilation för att uppnå högre
energieffektivitetskrav. Vår strategi att erbjuda kompletta lösningar för
detta ändamål kräver också en väl utvecklad och effektiv distribution. Inom
vårt strategiska fokusområde "Solutions" ser vi en försäljningsökning på över
30 procent de senaste tolv månaderna, varav ungefär en tredjedel är organisk
tillväxt, med en försäljning som är en bit över 1 miljard kronor det senaste
året. Försäljningen och marginalerna inom vår totala ventilations- och
inneklimatverksamhet är nu på de högsta nivåerna sedan 2008.

De nyförvärvade bolagen kompletterar Lindabs erbjudande. Det är speciellt
roligt att vi inom Lindab IMP Klima redan nu ser positiva effekter både
avseende försäljning i form av projektaffärer och ett förbättrat resultat.
Rörelsemarginalen för Products&Solutions påverkas dock fortfarande negativt
av våra förvärv vilket kommer ändras successivt. Rensat för förvärv stärktes
däremot rörelsemarginalen i kvartalet.

Inom Products&Solutions ser vi samtidigt fortsatt pressade bruttomarginaler,
framförallt inom byggnadslösningar men även olika former av tak- och
väggplåt. För att höja lönsamheten överlag arbetar vi intensivt med att
förbättra den interna effektiviteten i vår försörjningskedja, samt med att
utveckla produktportföljen och ett antal andra strategiska aktiviteter.
Koncernens nya inköpsstruktur utvecklas positivt och vi ser framåt en stor
potential inom detta område.

Building Systems redovisar en förlust om 4 MSEK för kvartalet och är fortsatt
hårt drabbat av de svaga marknaderna i Ryssland och övriga CIS. Satsningar på
marknadsdiversifieringen har dock gett resultat bland annat i form av två
betydande order i Afrika som levereras under 2016. Orderingången för
kvartalet har ökat med 30 procent. Med utvecklingen inom Building Systems i
beaktande är det positivt att vi trots detta levererar ett förbättrat
resultat efter skatt för koncernen."

Slut

---------------------------------------------------------------------------
| Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------
Kontakter:

LINDAB

Anders Berg, VD och Koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0) 70 35 89155

Linda Kjellgren, t.f. CFO
Email:linda.kjellgren@lindab.com

Mobile: +46 (0)70 51 77867

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 003 MSEK år 2014 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
600 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2014
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 30 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2015
http://hugin.info/1122/R/1961289/715174.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1961289

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.