Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-29

Lindab International AB: Lindab International AB :Lindabs valberedning

Härmed meddelas att styrelsens ordförande Kjell Nilsson i enlighet med beslut
på årsstämman i samråd med bolagets tre största ägare har utsett en
valberedning. I denna ingår:

* Per Frankling, som företrädare för Creades
* Per Colléen, som företrädare för Fjärde AP-fonden
* Peter Rönström, som företrädare för Lannebo Fonder
* Kjell Nilsson, som ordförande i Lindab International AB

Till valberedningens ordförande utsågs Peter Rönström.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2016 års årsstämma
avseende:

* val av ordförande för stämman
* val av styrelse och styrelseordförande
* arvode till styrelse, eventuella utskott och revisorer
* sammansättning av valberedning inför årsstämma 2017

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post
tillfredrik.liedholm@lindab.com (rubricera mail "Till Valberedningen") eller
brev till "Lindabs Valberedning, Fredrik Liedholm, Lindab International AB,
269 82 Båstad".
Bolaget kommer i samband med rapport för tredje kvartalet 2015 offentliggöra
datum för årsstämma 2016.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med
sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god
tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman som beräknas ske i
slutet av mars månad 2016.
För ytterligare information vänligen kontakta: Kjell Nilsson,
Styrelseordförande Lindab International AB, tel. 0702-60 01 21 alt. Fredrik
Liedholm, Chefsjurist Lindab AB tel. 0723-88 57 42.

Slut
---------------------------------------------------------------------------
| Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att |
|offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om |
|värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument. |
---------------------------------------------------------------------------
Kontakter:

LINDAB

Kjell Nilsson, styrelseordförande

Email:kjell.nilsson@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 2600121
Fredrik Liedholm, chefsjurist

Email:fredrik.liedholm@lindab.com

Mobil: +46 (0)72 3885742

Lindab - ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre
inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och
miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger
ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 7 003 MSEK år 2014 och är etablerad i 32 länder med cirka 4
600 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2014
stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa
samt övriga forna Sovjetstater) för 21 procent, Västeuropa för 30 procent och
övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com

pressmeddelande
http://hugin.info/1122/R/1954961/711728.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

HUG#1954961

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.