Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

* Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 2 315 MSEK (2 153), varav
organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
* Justerat1)rörelseresultat ökade med 85 procent till 1922)MSEK (104).
Justerad1)rörelsemarginal ökade till 8,3 procent (4,8).
* Rörelseresultatet uppgick till 1922)MSEK (71).
* Periodens resultat ökade till 142 MSEK (46).
* Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 1,85 SEK (0,60).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 792)MSEK (42).
* Den 1 januari 2019 implementerade Lindab en ny organisationsstruktur,
vilken medfört att det tidigare affärsområdet Products&Solutions delats upp
i Ventilation Systems och Profile Systems. Som en följd av detta
rapporterar koncernen från och med första kvartalet 2019 en extern
segmentstruktur bestående av tre segment; Ventilation Systems, Profile
Systems och Building Systems.

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och
omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16
Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet till 185 MSEK och kassaflödet från
den löpande verksamheten till 26 MSEK.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:

"Den organiska försäljningstillväxten för koncernen uppgick till 5 procent
under kvartalet och justerat rörelseresultat ökade till 192 MSEK (104).
Ökningen av rörelseresultatet kommer från alla tre affärsområden, med flera
positivt bidragande faktorer. Bruttomarginalen har fortsatt att stärkas under
det första kvartalet, samtidigt som kostnaderna har minskat till följd av
besparingsåtgärder. Periodens resultat ökade till 142 MSEK (46), vilket är
det högsta resultatet någonsin för ett första kvartal.

Från första kvartalet 2019 är det tidigare affärsområdet Products&Solutions
uppdelat i två affärsområden, Ventilation Systems respektive Profile Systems,
i den externa rapporteringen. Building Systems påverkas inte, utan
rapporteras oförändrat som ett av tre affärsområden.

Ventilation Systems försäljning ökade med 5 procent organiskt, med positiv
tillväxt från de flesta marknader och produktgrupper. Det förbättrade
justerade rörelseresultatet 149 MSEK (107) var i huvudsak en effekt av ökad
försäljning, men även minskade kostnader och förbättrad bruttomarginal. I
början av april förvärvade Lindab ett bolag i Storbritannien för att stärka
erbjudandet inom kanalsystem på den brittiska marknaden.

Profile Systems gynnades av det milda vädret för produkter som installeras
utomhus, samtidigt som försäljningen av industriella byggprojekt minskade
jämfört med första kvartalet 2018. Den organiska tillväxten uppgick till 2
procent, med stark tillväxt i CEE/CIS-regionen. Justerat rörelseresultat
ökade till 43 MSEK (11), vilket i huvudsak förklaras av stärkt
bruttomarginal, men även av minskade kostnader.

Building Systems hade fortsatt god organisk tillväxt på 5 procent i kvartalet.
Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 9 MSEK (0). Under första
kvartalet är det främst Västeuropa och CEE som har visat stark tillväxt.
Orderingången var starkare än motsvarande kvartal föregående år, med tillväxt
inom samtliga europeiska regioner. Building Systems fortsätter att följa
planen i det åtgärdsprogram som syftar till att skapa uthållig lönsamhet.

Det är motiverande för Lindabs personal att se att ansträngningarna och
åtgärdsprogrammen börjar visa resultat. Det ger utrymme att investera för
framtiden. Investeringstakten i produktionen kommer att höjas för att uppnå
ökad effektivitet och kapacitet. Satsningarna på produktutveckling
fortsätter, med fokus på lönsamma produkt- och kundsegment.

Prioritet för 2019 är att fortsatt fokusera på uthållig förbättring av
lönsamheten. Det bör noteras att konjunkturen är mycket gynnsam på Lindabs
huvudmarknader och ger stark medvind just nu. Men koncernen ska stå väl
rustad att också möta en framtida konjunkturnedgång.

Lindab fyllde 60 år den 6 februari 2019. Vår grundare Lage Lindh, som gick
bort förra hösten, myntade Lindabs tre kärnvärden: Kundens framgång,
Jordnära, Ordning och reda. Vi tar än i dag hjälp av dessa kärnvärden för att
bygga ett ännu starkare Lindab."

Slut
__________________

Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 07:40 (CEST).

Kontakt:

LINDAB
Ola Ringdahl, VD och koncernchef
E-post:ola.ringdahl@lindab.com

Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör
E-post:malin.samuelsson@lindab.com

Mobil: +46 (0) 701 45 46 85

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018
stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och
Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala
försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.

Lindabs rapport för första kvartalet 2019
http://hugin.info/1122/R/2243754/885870.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.