Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-27

Lindab International AB (publ): Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016

* Nettoomsättningen ökade till 2 042 MSEK (2 008), varav organisk tillväxt
uppgick till 4 procent.
* Rörelseresultatet ökade med 8,6 procent till 190 MSEK (175), exklusive
engångsposter* om -25 MSEK (30). Rörelseresultatet uppgick till 165 MSEK
(205).
* Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 9,3 procent (8,7).
* Periodens resultat minskade till 109 MSEK (146).
* Resultat per aktie minskade till 1,43 SEK (1,91).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 126 MSEK (117).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

Januari - september 2016

* Nettoomsättningen ökade till 5 810 MSEK (5 609), varav organisk tillväxt
uppgick till 6 procent.
* Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 399 MSEK (339), exklusive
engångsposter* om -28 MSEK (30). Rörelseresultatet ökade till 371 MSEK
(369).
* Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, ökade till 6,9 procent (6,0).
* Periodens resultat minskade till 227 MSEK (242).
* Resultat per aktie minskade till 2,98 SEK (3,17).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 234 MSEK (194).
* Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,5) vid periodens utgång.

*Se Avstämningar, sid 16.

Lindabs VD och koncernchef, Anders Berg, kommenterar:

"Det är positivt att både försäljningen och rörelsemarginalen fortsätter att
utvecklas väl för koncernen. Organisk tillväxt i kvartalet uppgick till 4
procent jämfört med föregående år och den justerade rörelsemarginalen ökade
till 9,3 procent jämfört med 8,7 procent. Resultat per aktie minskar vilket
helt är hänförligt till engångsposter samtidigt som den underliggande
verksamheten har en fortsatt positiv trend.

Products&Solutions utvecklas mycket bra, omsättningen och det justerade
rörelseresultatet är det högsta för ett enskilt kvartal sedan 2008. Den
justerade rörelsemarginalen ökade till 11,1 procent (10,3). Produktområden
relaterade till ventilation hade fortsatt god utveckling och jag är särskilt
nöjd med den kraftiga ökningen inom produktområdet Fire and Smoke.

Building Systems fortsatte att visa god organisk tillväxt, medan
rörelseresultatet inte utvecklades enligt förväntan. Marknaderna i Ryssland
och övriga CIS-länder är generellt fortsatt svaga. Vi forsätter utveckla vårt
kommersiella erbjudande och effektiviserar verksamheten.

Baserat på fortsatt översyn av vår verksamhet har vi under kvartalet beslutat
att lägga ned specifika enheter och även genomföra aktiviteter inom andra
områden, vilket resulterat i engångskostnader om totalt 25 MSEK i kvartalet.
Vi genomför detta för att ytterligare effektivisera vår verksamhet.

Under 2015 initierades ett antal strategiska aktiviteter inklusive förvärv och
avyttringar. Vi har fokuserat på att utveckla verksamheten, exempelvis genom
att integrera förvärvens produkter i våra helhetslösningar. Vi går nu in i
nästa skede som innebär ytterligare översyn och utveckling av vår struktur
och verksamhet, där vår strategi och våra finansiella mål är fortsatt
vägledande."

Slut

_________________________________________
Denna information är sådan information som Lindab International AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2016 klockan 07:40 (CET).

Kontakt:

LINDAB
Anders Berg, VD och koncernchef
Email:anders.berg@lindab.com

Mobil: +46 (0)70 35 89155

Kristian Ackeby, ekonomi- och finansdirektör
Email :kristian.ackeby@lindab.com

Mobil : +46 (0)70 33 85069

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och
systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna
kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande
samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat
kundvärde.

Koncernen omsatte 7 589 MSEK år 2015 och är etablerad i 32 länder med cirka 5
100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av
försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2015
stod den nordiska marknaden för 44 procent, Västeuropa för 33 procent,
CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 19
procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under
kortnamnet LIAB. Se ävenwww.lindabgroup.com.

Lindabs rapport för tredje kvartalet 2016
http://hugin.info/1122/R/2051698/767684.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Lindab International AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.