Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-26

Lipidor: Lipidor AB offentliggör Informationsmemorandum i samband med nyemission om 25,2 MSEK inför notering på Nasdaq Fi...

Styrelsen i Lipidor AB ("Lipidor" eller "Bolaget") har beslutat att
genomföra en nyemission om högst 2 100 000 units ("Erbjudandet") samt
notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq
First North"). Teckningskursen per unit är 12 kr och varje unit
består av två (2) aktier med teckningskurs om 6 kr per aktie samt en
(1) vederlagsfri teckningsoption. Nyemissionen kan initialt tillföra
Lipidor 25,2 MSEK före emissionskostnader.

I samband med Erbjudandet har Lipidor ingått teckningsförbindelser med
ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Bolagets
tre största aktieägare, Bolagets styrelseordförande Ola Flink,
styrelseledamot Gabriel Haering samt ekonomichef Michael Owens.
Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 18,2 MSEK,
motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av nyemissionen upprättat ett
informationsmemorandum som idag, den 26 augusti 2019, har
offentliggjorts. Informationsmemorandumet finns bifogat i detta
pressmeddelande och finns även på Bolagets hemsida www.lipidor.se.
Nasdaq First North har lämnat villkorat godkännande för upptagande av
Lipdiors aktie till handel med preliminärt första handelsdatum den 27
september 2019. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor
uppfylls.

Lipidor är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar
läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella
hudinfektioner och atopisk dermatit genom omformulering av
välbeprövade läkemedelssubstanser. Bolaget bedriver en klinisk fas
III studie som beräknas slutföras senare i år (2019). Vidare planerar
Lipidor att under det kommande året påbörja kliniska fas II studier
inom ytterligare indikationsområden. Om de kliniska studierna faller
väl ut bedömer Lipidor att bolagets läkemedelskandidater har en
betydande kommersiell potential.

Erbjudandet i korthet

· Priset i erbjudandet har fastställts till 12 SEK per unit, vilket
motsvarar 6 SEK per aktie.

· Erbjudandet omfattar 2.100.000 units i Bolaget där varje unit
består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av
serie 2020/2020 (TO 1 B) ("Unit")

· Genom erbjudandet kan Lipidor tillföras 25,2 MSEK(före avdrag för
emissionskostnader) vid full teckning i Erbjudandet och ytterligare
18,9 MSEK - 25,2 MSEK under 2020 vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna

· Skriftliga teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 18,2 MSEK,
motsvarande cirka 72,1 procent av Erbjudandet har erhållits från
befintliga ägare samt institutionella och privata investerare

· Teckningsperioden för erbjudandet är 28 augusti 2019 - 13
september 2019och ett informationsmemorandum med fulla villkor och
anvisningar för Erbjudandet offentliggörs idag den 26 augusti 2019.

· Beräknad första handelsdag för Lipidors aktier på Nasdaq First
North är den 27 september2019 under kortnamnet "LIPI"och med ISIN-kod
SE0012558617

Bakgrund till Erbjudandet

Lipidor befinner sig i ett läge med tydliga potentiellt värdeskapande
aktiviteter under de kommande åren och är i behov av kapital för att
accelerera utvecklingsprojekt och skapa bättre utgångsläge i
förhandlingar med potentiella partners.

Genom den planerade listningen på Nasdaq First North tillförs Lipidor
finansiering för fortsatta studier samtidigt som bolaget breddar sin
aktieägarbas. Lipidor har för avsikt att, vid utvalda tillfällen,
ingå kommersiella avtal med läkemedelsbolag och en listning på Nasdaq
First North bedöms ha en positiv effekt på Bolagets kommersiella
möjligheter.

Kommentar från Lipidors VD, Ola Holmlund

"Vi närmar oss slutförandet av Lipidors första fas III studie och vi
har märkt ett ökande kommersiellt intresse för såväl vår
projektpipeline som vår patenterade teknologiplattform. Våra duktiga
medarbetare har visat att över 70 aktiva läkemedelsubstanser passar
ihop med vår grundteknologi och att vi i stor grad kan styra effekten
till att motsvara eller överträffa befintliga läkemedel. Att dessutom
patienter som testat vår formulering föredrar den framför befintliga
läkemedel gör att det finns goda förutsättningar att skapa såväl
betydande patientnytta som stora värden i Bolaget framöver."

Tidsplan

Teckningsperiod: 28 augusti 2019 - 13 september 2019
Offentliggörande av utfall: omkring 16 september 2019

Likviddag: 19 september 2019
Preliminär första handelsdag: 27 september 2019

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum med fullständiga villkor och instruktioner samt
anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida
(www.lipidor.se) från den 28:e augusti

Samtidigt med informationsmemorandumets offentliggörande har även
Lipidors rapport för 2:a kvartalet 2019 publicerats på www.lipidor.se

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande
tillfällen:

· Biostock Live, Stockholm, 27 augusti 2019
· Aktiespararna, Aktiedagen, Stockholm, 10 september
· Aktiespararna, Göteborg, 11 september
· Småbolagsjakten Live, Stockholm, 25 september

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med
Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Ola Holmlund, VD, Lipidor AB

Telefon: +46 (0) 72 507 03 69

E-mail: ola.holmlund@lipidor.se

Om Lipidor:

Lipidor är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings och
utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i
preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för
behandling av hudsjukdomar som psoriasis, bakteriella hudinfektioner
och atopisk dermatit genom omformulering av välbeprövade
läkemedelssubstanser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lipidor/r/lipidor-ab-offentliggor-information...
https://mb.cision.com/Main/17081/2888657/1095563.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.