Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Lipidor: Lipidor AB (publ) offentliggör delårsrapport för Q3 2019

VD har ordet

Lipidor upplever ett stort intresse från såväl investerare som
läkemedelsindustrin och i mina många möten under kvartalet har jag
löpande fått bekräftelse att Lipidor är på rätt väg i vår ambition
att skapa patientnytta och aktieägarvärde.

Ett viktigt område är den pågående fas III-studien av vårt
spraybaserade psoriasisläkemedel där vi omformulerat en välbeprövad
läkemedelssubstans. Framdriften av studien har gått enligt plan och
vi kunde efter kvartalets utgång lämna besked att den sista patienten
är färdig behandlad. För Lipidor som bolag är det en viktig
värdemätare att ha tagit ett läkemedel genom alla faser och jag är
både stolt och tacksam för den insats som hela vårt team av
anställda, konsulter och partners genomfört. Givetvis är vi alla
spända på resultatet som vi beräknar kunna presentera under december
månad som tidigare kommunicerat.

Arbetet med vår övriga produktportfölj går också framåt och vi har
under kvartalet detaljerat de kliniska strategierna för vårt
utvecklingsprogram. En viktig milstolpe var vårt möte med
Läkemedelsverket i september. Läkemedelsverket är positivt inställda
till möjligheten att ta AKP02 direkt till en fas III-studie om
resultatet för den pågående AKP01 studien faller väl ut. Vi har även
fortsatt med en strategisk översyn över kommande patentutgångar av
storsäljande hudläkemedel där vi tror att Lipidor skulle kunna spela
en roll, antingen med förbättrade produkter eller genom att stötta
marknadsledaren med produktutveckling.

Vårt dotterbolag Emollivet färdigställde i slutet av september den
första testproduktionen av vår hudvårdsserie för djur. I och med
detta påbörjades också den operativa verksamheten i bolaget och vi
har flera aktörer som för närvarande utvärderar produkterna.

I slutet av tredje kvartalet genomförde Lipidor en framgångsrik
kapitalisering med efterföljande börsnotering. Kapitalet ger oss
förutsättningar att leverera i en fortsatt hög takt och vi ser fram
emot ytterligare en intensiv period med studierapportering och vidare
affärsutveckling.

Stockholm den 21 november 2019

Ola Holmlund, VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2019 2018 2019 2018 jan-sep 2018 jan-dec
jul jul jan
-sep -sep -sep
Nettoomsättning, tkr 72 0 72 243 243
Rörelseresultat, tkr -3 -1 -9 -4 405 -7 634
831 420 370
Resultat efter -3 831 -1 420 -9 371 -4 408 -7 637
skatt, tkr
Balansomslutning, 33 995 3 505 33 995 3 505 18 185
tkr
Periodens 19 602 -1 196 31 341 2 504 616
kassaflöde, tkr
Periodens kassaflöde 0.99 -0.08 1.64 0.17 0.04
per aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 32 515 3 062 32 515 3 062 1 174
Resultat per aktie -0,19 -0,09 -0,49 -0,29 -0,51
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,19 -0,09 -0,49 -0,29 -0,51
efter utspädning
(SEK)
Eget kapital per 1,34 0,16 1,34 0,16 0,96
aktie (SEK)
Soliditet, % 92,88% 69,44% 92,88% 69,44% 79,46%

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

· Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North den 27 september
· Noteringsemissionen inbringade cirka 25,2 MSEK före
kapitalanskaffningskostnader

· Under det tredje kvartalet inleddes behandlingen av den sista
patienten i bolagets pågående klinska fas lll-studie

· Dotterföretaget Emollivet AB har påbörjat sin operationella
verksamhet

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep)

· Under december 2018 och januari 2019 genomfördes en nyemission om
totalt 20,0 MSEK

· Lipidor har under juni månad 2019 bildat dotterföretaget Emollivet
AB för kommersialisering av veterinärmedicinska produkter

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· I början av november färdigbehandlades den sista patienten i
bolagets pågående fas III- studie

· Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter
rapportperioden

Se delårsrapporten

Delårsrapport Q3 2019
(http://lipidor.se/lipidor_ab_delarsrapport_q3_2019/)

Offentliggörande

Denna information är sådan som Lipidor AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Rapporten lämnades för offentliggörande genom VD's försorg kl. 08.00
den 21 november 2019.

Lipidor AB (Org. Nr. 556779-7500)

VD, Ola Holmlund

Telefon: +46 (0) 725-07 03 69

Certified adviser

Corpura Fondkommission AB, Artillerigatan 42, 4 tr, 114 45 Stockholm

Hemsida: www.corpura.se

e-mail: ola.holmlund@lipidor.se

Fogdevreten 2

171 25 Solna

Lipidor AB, Org. Nr. 556779-7500 är ett svenskt aktiebolag med säte i
Stockholm. Adressen till bolaget är Lipidor AB, Fogdevreten 2, 175 21
Solna.

Lipidor är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en pipeline av
läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget
utvecklar läkemedel för behandling av hudsjukdomar som psoriasis,
bakteriella hudinfektioner och atopisk dermatit.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lipidor/r/lipidor-ab--publ--offentliggor-dela...
https://mb.cision.com/Main/17081/2969284/1147718.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.