Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-06

LIPIDOR: RESULTAT EFTER SKATT -4,4 MLN KR I 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade läkemedelsutvecklingsbolaget Lipidor redovisar ett resultat efter skatt på -4,4 miljoner kronor (-2,9( i det första kvartalet 2021.

Omsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5,0 miljoner kronor (-3,0) med likvida medel om 59,3 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"Att utlicensiera läkemedelskandidaterna AKP01 och AKP02, båda för behandling av psoriasis, har högsta prioritet. Sedan en tid tillbaka har vi fört täta dialoger med potentiella licenstagare, diskussioner som har fördjupats under kvartalet, och som fortsatt pågår i skrivandets stund", skriver Ola Holmlund i vd-ordet i rapporten.

Lipidor ser fortsatt en möjlighet att utlicensiera de båda läkemedelskandidaterna i ett och samma paket.
Författare Direkt-SE