Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Litium: Delårsrapport, januari - september 2016

Fortsatt stark tillväxt av repetitiva intäkter

Litium i sammandrag

Perioden 1 juli - 30 sept 2016

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 35 % till 3,36 MSEK
jämfört med samma period 2015. Därmed utgjorde de repetitiva
avtalsintäkterna 86 % av de totala intäkterna, upp från 65 % för
samma period föregående år.

· Nettoomsättningen blev 3,92 MSEK (3,81 MSEK motsvarande period
2015). Den redovisade nettoomsättningen påverkades negativt av den
planenliga omställningen från traditionell licensförsäljning till en
molnbaserad intäktsmodell med repetitiva intäkter.

· EBITDA landade på -0,17 MSEK (1,09 MSEK) och periodens resultat
var

-1,63 MSEK (-0,69 MSEK). Resultaten påverkades av omställningen till
den nya intäktsmodellen samt en högre kostnadsmassa som en följd av
en offensiv satsning på försäljning och marknadsföring samt bolagets
notering på Aktietorget.

· EBITDA per aktie blev -0,03 kr (0,43 kr) och periodens resultat
per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,27 kr).

Perioden 1 januari - 30 september 2016

· De repetitiva avtalsintäkterna steg med 25 % till 10,70 MSEK
jämfört med samma period 2015. Därmed utgjorde de repetitiva
avtalsintäkterna 86 % av de totala intäkterna, upp från 69 % för
samma period föregående år.

· Nettoomsättningen blev 12,47 MSEK (12,41 MSEK motsvarande period
2015). Den redovisade nettoomsättningen påverkades negativt av den
planenliga omställningen från traditionell licensförsäljning till en
molnbaserad intäktsmodell med repetitiva intäkter.

· EBITDA landade på 0,44 MSEK (3,62 MSEK) och periodens resultat
blev

-4,23 MSEK (-1,73 MSEK). Resultaten påverkades negativt av
omställningen till den nya intäktsmodellen samt högre kostnadsmassa
som en följd av en offensiv satsning på försäljning och
marknadsföring samt bolagets notering på Aktietorget.

· EBITDA per aktie blev 0,08 kr (1,62 kr) och periodens resultat per
aktie uppgick till -0,33 kr (-0,78 kr).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 30 773 228 kr (14
241 414 kr per 20151231) och till 4,67 SEK/aktie, att jämföra med
3,00 SEK vid årsskiftet.

VD har ordet

Det tredje kvartalet är normalt sett en period då få kunder fattar
beslut om investeringar. Tack vare en sommarperiod med högre
marknadsaktivitet än tidigare gick vi in i hösten med ett starkt
momentum. Vi ser ett stort intresse kring bolaget och ett positivt
affärsläge.

Med den pågående omställningen från ett traditionellt
licensförsäljande produktbolag till ett molntjänstbolag med en
repetitiv intäktsmodell hade vi räknat med en kortsiktig nedgång i
omsättningen. Tack vare en mycket positiv utveckling av affären under
kvartalet når vi istället en ökad omsättning jämfört med motsvarande
kvartal förra året (+3 %).

Framgångarna med molntjänsterbjudandet fortsätter och samtliga affärer
mot nya kunder var under kvartalet molnbaserade. I kombination med
ökade rörliga avtalsintäkter på den befintliga kundbasen ökar våra
totala repetitiva avtalsintäkter med 35 % under tredje kvartalet
jämfört med föregående år, vilket är mycket tillfredställande och i
linje med vår plan.

Vi fortsätter att hålla ett högt tempo i vår marknadssatsning vilket
märks i ett ökat antal förfrågningar och kontakter med potentiella
kunder. Den nya globala

e-handelslösningen "Litium Growth Cloud", som vi lanserade med Klarna
innan sommaren, fortsätter att ge nya affärer och bidra till det
positiva affärsläget. Litium och Klarna har under tredje kvartalet
genomfört gemensamma sälj- och marknadsaktiviteter vilket lämnat ett
tydligt avtryck på marknaden.

Även tempot i vår produktutveckling har skruvats upp rejält under
kvartalet, både genom rekrytering och anlitande av externa resurser.
Den nya plattformsversionen Litium 5, som lanserades tidigare i år,
har blivit mycket uppskattad bland både kunder och partners.

Arbetet med att utöka vårt partnernätverk fortgår enligt plan och
under kvartalet har vi tecknat avtal med två nya
implementationspartners. Samtidigt ser vi en stadig tillväxt av
antalet certifierade konsulter hos partners tack vare Litium 5.

Sammantaget har det varit ett intensivt kvartal med en positiv
utveckling där vi tar nya affärer och fortsätter omställningen till
en repetitiv intäktsmodell. Nu ser vi med förväntan fram emot årets
julhandel!

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Litium
ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké januari-december 2016 lämnas den 23 februari 2017.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Våra 30 största kunder - däribland Teknikmagasinet,
Jollyroom och PacsOn - har en sammanlagd årlig försäljning online på
över 3,5 miljarder kronor. Litium agerar genom sitt partnernätverk på
den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/delarsrapport--januari---september-20...
http://mb.cision.com/Main/14117/2125637/591763.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.