Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Litium: Inbjudan till digital presentation av kvartalsrapport för Q3 2021 den 28 oktober kl. 11.00

Litium publicerar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021 den 28 oktober kl. 8:00. Samma dag kl 11:00 hålls en webbsändning för investerare, media och analytiker där kvartalets resultat och händelser kommer att presenteras.

Presentatör är Litiums vd Patrik Settlin. Du kan följa presentationen direkt via webbsändning. Webbsändningen kommer du till direkt genom att klicka här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY3YjE4ZjUtZTU1MC00YTE5LWJhZjYtZTk2YmY0ZTlmM2Fl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen. Det kommer att vara möjligt att ta del av sändningen samt det presenterade materialet i efterhand på www.litium.se/investor-relations. För deltagande i webbsändningen behövs ingen föranmälan men se till att logga in i god tid.
Välkommen att medverka!

Läs mer här om webbsändningen här: https://content.litium.com/sv/litium-q3-rapport-2021

För mer information kontakta:

Patrik Settlin, vd Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Författare Cision