Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-03

Litium: Litium AB (publ) delårsrapport, januari - september 2017: Intäkterna upp 36 % och resultatförbättring i tredje k...

Litium i sammandrag

Perioden 1 januari - 30 september 2017

· Nettoomsättningen steg med 36 % och uppgick till 5,33 MSEK (3,92
MSEK motsvarande period 2016).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 38 % till 4,62 MSEK
jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 87 % av de
totala intäkterna för kvartalet (86 % motsvarande period föregående
år).

· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00
MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en tillväxt jämfört
med tredje kvartalet 2016 på 39,6 %.

· EBITDA uppgick till 0,54 MSEK (-0,17 MSEK 2016) och periodens
resultat var -0,86 MSEK (-1,63 MSEK).

· EBITDA per aktie blev 0,08 SEK (-0,03 SEK) och periodens resultat
per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,25 SEK).

Perioden 1 januari - 30 september 2017

· Nettoomsättningen steg med 33 % och uppgick till 16,57 MSEK (12,47
MSEK motsvarande period 2016).

· De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 34 % till 14,25 MSEK
jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 86 % av de
totala intäkterna för årets första 9 månader (86 % motsvarande period
föregående år).

· Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2017-09-30 till 20,00
MSEK (14,33 MSEK per 2016-09-30) vilket motsvarar en årlig tillväxt
på 39,6 %.

· EBITDA uppgick till 0,67 MSEK (0,44 MSEK 2016) och periodens
resultat var -3,68 MSEK (-4,23 MSEK 2016).

· EBITDA per aktie blev 0,10 SEK (0,08 SEK) och periodens resultat
per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,64 SEK).

· Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 26 402 709 SEK (27
310 560 SEK per 2017-06-30 och 30 082 503 SEK vid årsskiftet) och
till 4,00 SEK/aktie, att jämföra med 4,14 SEK/aktie per 2017-06-30
och 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar vad bolaget ser i repetitiva avtalsintäkter
kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder
samt churn.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling

[image]

Prickad linje = trend

Viktiga händelser under perioden

Bolaget tecknade under sommaren partneravtal med börsnoterade
konsultbolaget Knowit på koncernnivå. Knowit har närmare 2 000
medarbetare i sex länder och samarbetet ger förutom betydande
affärsmöjligheter i Sverige strategiska möjligheter på nya marknader.

I september lanserades den senaste versionen av Litiums
e-handelsplattform. En av nyheterna var att kunderna enkelt och
smidigt kan sätta upp ett produktflöde i realtid direkt från sin
e-handel till Google Shopping.

VD har ordet

Litiums positiva trend med ökande intäkter fortsätter i tredje
kvartalet trots en säsongsmässigt svag period när det gäller nya
affärer, något som bekräftar styrkan i vårt erbjudande och
affärsmodell.

Omsättningen ökade med 36 % i tredje kvartalet samtidigt som de
repetitiva avtalsintäkterna steg med 38 % vilket är mycket
tillfredställande då det ger oss en stabil och långsiktig intäktsbas.

Nu ser vi också tydliga resultateffekter av den starka
intäktsutvecklingen i kombination med att kostnadsökningen mattats
av. EBITDA-resultatet uppgick till 0,54 MSEK jämfört med ett mindre
negativt resultat motsvarande period föregående år och det negativa
resultatet på sista raden har halverats jämfört med tredje kvartalet
2016. Detta ger även positiva effekter för kassaflödet.

Trots den säsongsmässiga svagheten i det tredje kvartalet kan vi
välkomna ett antal nya kunder. Bland de nya kunderna kan nämnas
klädmärket Didriksson, som befinner sig i kraftig expansion och ökar
med cirka 100 miljoner kronor i omsättning per år, Brafab, en av
Nordens största distributörer av trädgårdsmöbler samt Fyrklövern som
omsätter närmare en kvarts miljard kronor inom direktförsäljning av
porslin, glas och hemdekoration.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens
fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en
fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad inom en
överskådlig framtid samtidigt som vår marknadsposition stärks.

E-handelsbranschen är i ständig förändring och möjligheten att
internationella marknadsplatser som Amazon inom en snar framtid
etablerar sig i Sverige kommer att få en stor inverkan, med både
möjligheter och risker, för många handlare. Litiums mål är att
möjliggöra e-handel i alla digitala kanaler vilket ställer höga krav
på att kunna samverka med andra system, vilket är det vi nu fokuserar
på i vårt erbjudande och vår produktutveckling. Även den nya
europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, kommer att ställa höga
krav varför vi nu hjälper våra kunder med ett smidigt införande genom
processtöd i Litiums plattform och molntjänst.

Slutligen vill jag passa på att gratulera vår partner Cloud Nine och
vår kund Casall som vann Svenska Designpriset i kategorin e-handel på
Litiums plattform.

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Hela delårsrapporten finns att ladda ned som pdf på
https://www.litium.se/investor-relations under Rapporter.

Bokslutskommuniké 2017 lämnas den 23 februari 2018.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lundin, VD Litium AB (publ)
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Denna information är sådan information som Litium AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 november 2017.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

www.litium.se

Henrik Lundin, VD Litium AB
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.com (henrik.lundin@litium.se)

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/litium-ab--publ--delarsrapport--janua...
http://mb.cision.com/Main/14117/2382248/746001.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.