Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Litium: Litium: Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Fortsatt stark tillväxt - ARR upp 37 %, tempoväxling med ny
organisation

Perioden 1 juli - 30 september 2019

Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-09-30 till 38,0 MSEK
(27,7 MSEK per 2018-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 37,2 %.

De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 30,3 % till 8,8 MSEK. Dessa
uppgick därmed till 98,4 % (90,4 %) av de totalaintäkterna.

Nettoomsättningen steg med 20,8 % till 9,0 MSEK (7,5 MSEK).

EBITDA uppgick till -4,4 MSEK (0,4 MSEK) och resultatet före skatt
var -6,3 MSEK (-1,2 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,45 SEK (0,04 SEK) och resultatet före skatt
per aktie uppgick till -0,64 SEK (-0,13 SEK).

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 35,9 MSEK (42,2 MSEK
per 2019-06-30) och till 3,65 SEK/aktie (4,28 SEK/aktie per
2018-06-30).

Perioden 1 januari - 30 september 2019

De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 42,7 % till 27,4 MSEK (19,2
MSEK). Dessa uppgick därmed till 95,5 % (87,0 %) av de totala
intäkterna för perioden.

Nettoomsättningen steg med 32,0 % till 28,7 MSEK (21,7 MSEK).

EBITDA uppgick till -8,3 MSEK (0,9 MSEK) och resultatet före skatt
var -14,0 MSEK (-3,9 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,84SEK (0,12SEK) och resultatet före skatt
per aktie uppgick till -1,42SEK (-0,52SEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar årliga återkommande avtalsintäkter från
existerande kunder för kommande 12 månader. Det innebär att ARR kan
ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter. För
en fullständig definition av ARR se avsnittet "Kommentarer till den
finansiella informationen".

Tillsammans med kundnöjdhet är ARR Litiums viktigaste nyckeltal.
Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Litium har varje ny
ARR-krona ett högt värde för bolaget.

ARR uppgick per 2019-09-30 till 38,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt
på 37,2 % sedan 2018-09-30 då ARR uppgick till 27,7 MSEK. Litiums mål
är att ARR ska överstiga 30% på årsbasis.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling de senaste 12 kvartalen:

[image]

Viktiga händelser under perioden

Monika Pers utsågs till ny CFO

Monika Pers ersätter Daniel Drambo som ny finanschef och tillträder i
november. Monica har tio års erfarenhet som finanschef och business
controller. Hon kommer närmast från Procuritas Capital Investors, där
hon byggde upp Procuritas finansfunktion. Sebastian Ahlskog är
tillförordnad CFO tills Monika Pers tillträder.

Vd Henrik Lundin avgick efter 15 år i bolaget

Litiums vd Henrik Lundin beslöt efter en dialog med styrelsen att
lämna sitt uppdrag. Henrik Lundin har arbetat i bolaget sedan 2004
och varit vd sedan 2016.

Patrik Settlin utsågs till ny vd

Patrik Settlin utsågs till ny vd med tillträde den 10 februari. Patrik
Settlin har tidigare haft flera ledande roller inom Komplett Group
och har även varit vd för CDON.com. Närmast kommer han från en roll
som Chief Product Officer (CPO) på Visma Spcs. Till dess att Patrik
Settlin tillträder har Peder Holmberg, nuvarande partnerchef, utsetts
till tillförordnad vd.

Litium och Voyado i samarbete för framtidens omnikanal

Lojalitetsplattformen Voyado erbjuder helhetslösningar för
kundlojalitetsarbete och som en del i Litiums mål- sättning om att
bli ett naturligt nav inom e-handel för framtidens omnikanal ingick
Litium och Voyado ett sam- arbete som skapar nya möjligheter att
följa kundresan hela vägen och utveckla dialogen efterhand.

VD har ordet

I samband med nyemissionen i maj 2018 kommunicerade Litium att den
fortsatta tillväxten skulle vara högre än marknadens med en tillväxt
av årsvärdet på ARR på minst 30 %. Vi har överträffat detta mål varje
kvartal sedan dess och årets tredje kvartal är inget undantag med en
tillväxt på 37 %.

Tillväxten drivs av såväl nykundsförsäljning som tillväxt i befintlig
kundbas och intäkter från det kontinuerligt växande ekosystemet. I
absoluta tal har vi adderat 8,4 MSEK i nytt ARR jämfört med tredje
kvartalet 2018.

Även om tredje kvartalet generellt sett är ett lugnare kvartal, så är
vi inte nöjda med ARR-tillväxten mellan andra och tredje kvartalet
2019. Låt mig återkomma till både varför kvartalet ser ut som det gör
och varför detta är ett tillfälligt hack i kurvan.

Nettoomsättningen ökade med 21 % jämfört med tredje kvartalet
föregående år och uppgår till 9,0 MSEK. Sett över de första tre
kvartalen 2019 har intäktstillväxten varit stark och uppgår till 32
%. Under kvartalet har kostnaderna ökat till stor del förklarat av
två orsaker. Dels en tempoväxling där vi har rekryterat flertalet nya
medarbetare, ökat marknadsaktiviteterna och genomfört en
omstrukturering av hela verksamheten med tagna kostnader av
engångskaraktär på drygt 2 MSEK.

Trots att vi överträffar målet är utfallet för tredje kvartalet, som
konstaterats, svagt. Orsakerna är dels nämnda omstrukturering, vilken
är nödvändig för vår fortsatta tillväxtresa och dels etableringen på
nya marknader (Norge och Danmark) som har tagit längre tid än
förväntat. Vi är dock övertygade om att de förändringar som
genomförts och den tempoväxling som nu sker, markant kommer att öka
affärsmöjligheterna på samtliga marknader. Även om expansionen gått
något långsammare än vad vi hoppats så är infrastrukturen nu på plats
i både Norge och Danmark och vi erbjuder en kraftfull lösning med
lokala partners och lokala team. Värt att notera är att
ARR-tillväxten mellan andra och tredje kvartalet även påverkats
negativt av omförhandlade avtal.

Ett kvitto på att positioneringen av vårt produkt- erbjudande är rätt,
är att kvartalets nya kunder är B2B- företag, där A-tooling och
Movetech är två exempel. Det är inom detta segment som
digitaliseringen går som snabbast just nu och vår styrka, att
attrahera produktdrivande bolag inom både B2B och B2C, stärker vår
marknadsposition. Ett annat kvitto på denna utveckling är att antalet
certifierade Litium- konsulter i vårt partnernätverk ökar stadigt,
vilket är grundläggande för vår fortsatta tillväxt.

Vi expanderar inte bara geografiskt utan även vårt kunderbjudande.
Samarbetet med Voyado, som annonserades under kvartalet, betyder att
Litium nu erbjuder sina kunder allt en marknadsledande
lojalitetsplattform kan kräva i form av unika kund- upplevelser och
verktyg för en accelererad för- säljning. Skalbarheten återspeglar
sig även i den produktutveckling som sker, med stort fokus på
"connectivity", där vi öppnar upp för en ökad extern utveckling av
integrerade tjänster i Litium. Resultatet i kundnytta är tydligt -
bredare produkterbjudande, ökad flexibilitet och lägre ägandekostnad.

Sedan viktigast av allt, under kvartalet har vi lyckats med flera
kritiska rekryteringar, alla nyckelspelare i det team som nu ska ta
Litiums affär till nästa nivå. Laget kommer att ledas av tillträdande
VD, Patrik Settlin (tillträder i februari -20), som har både
erfarenhet av och kunskap om att driva tillväxt inom digitala affärer
t ex från Komplett, CDON och nu senast VISMA. Med ny ledning och
starka team på alla funktioner, har Litium aldrig varit bättre rustat
för en fortsatt kraftfull expansion.

Nu ligger fokus på att maximera affären för våra kunder under det
viktiga fjärde kvartalet, som bjuder på ett digitalt fyrverkeri med
Black Friday, Cyber Monday, Black Week, julhandel och annandagsreor.
Litiums kunder är redo för att slå nya rekord - stay tuned!

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till
att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom
både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av
Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen
online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska
marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 november, 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/litium/r/litium-delarsrapport-tredje-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/14117/2956404/1137999.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.