Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-08

Litium: Litium godkänt för notering på AktieTorget med förbehåll för teckningsgrad och ägarspridning i samband med pågående nyemission

Litium Affärskommunikation AB (publ) ("Litium" och "Bolaget") har
erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på
AktieTorget förutsatt att pågående nyemission om 24,0 MSEK före
emissionskostnader tecknas till minst 14,0 MSEK samt att AktieTorgets
spridningskrav uppfylls. Teckningstiden pågår under perioden 6 - 27
april och första handelsdag i bolagets aktie beräknas bli i vecka 20
under andra halvan av maj, 2016.

Litium har av AktieTorget blivit uppmärksammat på vissa punkter i det
av Finansinspektionen godkända prospektet som behöver förtydligas.

I det fall som tecknare av aktier bedöms kunna bidra med strategiska
värden till Bolaget kan styrelsen bereda ett större
investeringsutrymme för dessa, vid överteckning dock maximalt 20
procent av emissionsbeloppet. I övrigt avser Bolagets styrelse att
prioritera ägarspridning, samt att i den mån det är möjligt se till
att varje tecknare erhåller minst 500 aktier.

Bolagets intäkter kommer från en egenutvecklad och helägd programvara
som ger kunden möjlighet att erbjuda sina produkter och tjänster på
Internet. Under 2013 avvecklades Litiums egen konsultverksamhet för
att istället fokusera på licensintäkter från försäljning av
standardiserad plattform för e-handel. Mjukvaran säljs i huvudsak via
konsulter som är Litiums Solution Partners. För information om
Bolagets Solution Partners, se www.litium.se.

Bolaget är idag ett utpräglat mjukvaruföretag med en skalbar
affärsmodell. Betalning för mjukvaran är antingen en
up-front-engångslicens eller en månatlig hyra baserad på
utnyttjandegrad. Cirka 70 procent av Bolagets intäkter är idag s.k.
återkommande avtalsintäkter, bestående av månadshyra, support och
hosting samt provisioner från bolagets Ecosystem (samarbetspartners).
Övriga intäkter är licensintäkter och konsultintäkter från utbildning
av partners etc. Det är styrelsens uppfattning att Bolaget under
hösten och vintern 2015 genom ett stadigt växande årligt avtalsvärde
fått ytterligare bekräftelse på att den nya affärsidén ger bolaget
stabila och växande avtalsintäkter.

Provisionerna från Litiums Ecosystem utgör en del av de intäkter som
underleverantören erhåller av kund som använder deras programvara som
adderad tjänst på Litiums plattform. Som exempel kan nämnas de olika
betalningssystemen som tar en avgift av kunden när deras system för
betalning används. Litium erhåller en del av denna avgift som
returprovision.

Bolagets tredje största ägare är Johnny Svensson, privat.

I enlighet med vad som framgår av prospektet har Fastpartner AB samt
ett antal grundare och anställda samt f d anställda lånat ut kapital
till bolaget mot skuldebrev. Det totala lånebeloppet är 4 350 000 kr
och avses regleras under 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lundin, VD Litium
Mobil: +46 709 73 42 31
E-post: henrik.lundin@litium.se

Om Litium
Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att
accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både
B2B och B2C. Våra 30 största kunder - däribland Teknikmagasinet,
Jollyroom och Nyblomgruppen - har en sammanlagd årlig försäljning
online på över 3,5 miljarder kronor. Litium agerar genom sitt
partnernätverk på den nordiska marknaden och har sitt säte i
Stockholm. www.litium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/litium/r/litium-godkant-for-notering-pa-aktiet...
http://mb.cision.com/Main/14117/9951940/498406.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.