Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Livihop: Delårsrapport Q4 2018

DELÅRSRAPPORT Q4 2018

Oktober - december 2018
• Omsättningen för koncernen uppgick till 112,2 (79,0) mkr motsvarande en tillväxt om 42,0 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven, den organiska tillväxten var negativ, -4,3 %.
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,1 (3,3) mkr en minskning om 284,6 procent och efter avskrivningar (EBIT) till -9,1 (1,9) mkr en minskning om 516,8 procent
• Resultatet före skatt uppgick till -9,5 (1,9) mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -2,3 (3,4) mkr och 4,3 (8,5) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
• Resultat per aktie uppgår till -1,20 (1 822,22) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden

Januari - december 2018
• Omsättningen för koncernen uppgick till 413,6 (259,1) mkr motsvarande en tillväxt om 59,6 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 0,5 procent
• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 (10,1) mkr en minskning om 82,5 procent och efter avskrivningar (EBIT) till -7,4 (5,7) mkr en minskning om 229,2 procent
• Resultatet före skatt uppgick till -9,5 (4,3) mkr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -1,4 (8,4) mkr och 2,8 (-7,6) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
• Resultat per aktie uppgår till -1,08 (4 729,81) kronor.

Väsentliga händelser okt-dec 2018
• Livihop har genomfört ett byte av VD

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång

Kommande finansiell information
• Årsredovisning för 2018 publiceras vecka 16 2019
• Kvartalsrapport för Q1 2019 publiceras 14 maj 2019
• Kvartalsrapport för Q2 2019 publiceras 21 augusti 2019
• Kvartalsrapport för Q3 2019 publiceras 12 november 2019

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se mailto:info@mangold.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 19 februari 2019

Styrelsen i Liv ihop AB (publ)

Nils Stiernstedt, ordförande

Magnus Johansson, ledamot

Kent Lindholm, ledamot

Jesper von Post, ledamot

Kennedi Samuels
Tf. Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Kennedi Samuels, Verkställande direktör
Tel: 070-191 57 44, e-post: kennedi.samuels@livihopgruppen.se mailto:kennedi.samuels@livihopgruppen.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Pressrelease 2019-02-19.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25198
Livihop Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25199

Viktig information Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari klockan 08:30 CET.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se mailto:info@mangold.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.