Du är här

2018-03-14

Livihop: Liv ihop tillträder BAMU Uppsala AB

LIV IHOP TILLTRÄDER BAMU UPPSALA AB
Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis

Motiv till förvärvet
BAMU är ett lönsamt företag som bidrar med en ökning av Livihops omsättning och rörelseresultat.

Förvärvet av BAMU är strategiskt viktigt och utgör starten på ett nytt verksamhetsområde inom Livihopgruppen, LSS-boenden. Livihop ser det som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen att bredda sig till LSS-boenden. Förvärvet förväntas bidra positivt både verksamhetsmässigt och finansiellt.

- "Förvärvet stärker Livihopgruppen som helhet samt tillför bolaget en ny strategiskt viktig verksamhetsgren inom LSS-boenden. Vi ser fram emot att växa boendeverksamheten i samma takt som vår personliga assistans", kommenterar Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ).

Kort om BAMU
BAMU Uppsala AB är ett personalägt företag som startade sommaren 2013. BAMU driver i dagsläget 8 boenden i Uppsala kommun. BAMU är ett företag som arbetar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Omsättningen under 2017 uppgick till cirka 30 mkr.

Köpeskilling och finansiering
Den initiala köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr på skuldfri basis. Två tilläggsköpeskillingar kan komma att erläggas givet att vissa utsatta mål uppnås.

Köpeskillingen struktureras enligt följande:
4,0 mkr erläggs kontant på tillträdesdagen.
1,0 mkr erläggs kontant för det fall verksamheten genererar ett sammantaget resultat över 200 kkr under månaderna februari och mars 2018. Denna tilläggsköpeskilling, för det fall den utgår, erläggs under slutet av april månad 2018.
Tilläggsköpeskilling för 2018, 2019 och 2020 beräknas uppgå till 1,13 mkr och beräknas som 25% av rörelseresultatet för ovan räkenskapsår. Dessa utbetalas efter reviderade bokslut efterföljande år.

Stockholm den 14 mars 2018

För vidare upplysningar
Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-140 8100
Mail: carl.auer@livihopgruppen.se mailto:carl.auer@livihopgruppen.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Pressrelease 2018-03-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22529

Viktig information
Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 11.30 CET.

Kort om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se http://www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.