Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

LKAB: Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt goda marknadsvillkor för LKAB

LKAB inleder 2019 med ökad omsättning och ett förbättrat resultat,
främst till följd av fortsatt höga järnmalmspriser och en stark
dollar. Att optimera produktionen, öka volymerna och stärka vår
konkurrenskraft är fortsatt prioriterat. Arbetet med ett långsiktigt
hållbart LKAB fortlöper genom utökad prospektering, framdrift i
utvecklingsprogrammen samt initiativen för att bredda vår affär.

Nettoomsättningen ökade med drygt en miljard kronor till 7 329 (6 227)
Mkr jämfört med samma kvartal föregående år och det underliggande
rörelseresultatet ökade med 23 procent till 2 899 (2 357) Mkr.
Resultatförbättringen är främst driven av höga järnmalmspriser och en
stark dollar medan lägre leveranser, främst till följd av svåra
väderförhållanden i Narvik hamn, bidrog negativt. Det operativa
kassaflödet stärktes till 2 500 (1 770) Mkr, liksom finansnettot som
uppgick till 547 (201) Mkr. Kostnadsnivån för kvartalet var högre än
motsvarande period föregående år, främst orsakat av ökade
underhållsinsatser, fler antal anställda, högre energipris och ökad
prospektering

Stark efterfrågan på högkvalitativ järnmalm
Det genomsnittliga globala spotpriset på järnmalm uppgick under
kvartalet till 83 (74) USD/ton. Priserna för järnmalm med hög
järnhalt och hög förädlingsgrad, så som LKAB:s järnmalmspellets,
fortsätter samtidigt att öka i förhållande till järnmalm med lägre
järnhalt. Ett bortfall i det globala utbudet av järnmalmspellets är
att vänta till följd av dammhaveriet i Brasilien i januari. Hur stort
bortfallet blir och vilken påverkan det får på sikt är dock osäkert.

LKAB fortsätter att maximera produktionen av högförädlade produkter
och av kvartalets totala leveranser utgjordes 86 (84) procent av
pellets.

Lägre leveranser och produktion
Produktionen i första kvartalet uppgick till 6,5 (7,3). Mt och
leveranserna till 6,1 (6,8) Mt. Produktionen påverkades av mindre
driftsstörningar i pelletsverken i Kiruna samt av underhållsinsatser
i pelletsverket i Svappavaara. I början av februari kunde dock verket
startas igen, efter det fyra månder långa underhållsstoppet
Leveranserna påverkades av lägre produktion och svåra
väderförhållanden i Narvik som inneburit att skeppningen tidvis stått
still under kvartalet.

- Vi har haft flera kvartal med riktigt bra marknadsvillkor och den
långsiktiga trenden att stålbolagen efterfrågar insatsråvaror som ger
högre produktivitet och lägre koldioxidutsläpp är stark. Att vi
lyckas maximera volymerna i vårt nuvarande produktionssystem är
centralt för att möjliggöra våra fortsatta investeringar i nästa
generations LKAB, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Nästa generations LKAB - framdrift enligt plan
LKAB har sedan andra halvan av 2018 ökat prospekteringsinsatserna för
att säkerställa beslutsunderlag för de kommande investeringar som
krävs för att trygga produktionen efter 2030.

Prospekteringsarbetet har under kvartalet fortlöpt enligt plan, med
fokus på ortdrivning i Kiruna för att undersöka mineraliseringens
utbredning norrut och mot djupet under nuvarande huvudnivå 1365.
Målet är att på fem års sikt säkerställa en miljard ton
mineraltillgångar.

Parallellt med de utökade prospekteringsinsatserna driver LKAB
omfattande utvecklingsprogram, som syftar till mer hållbara framtida
gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser. Samverkansinitiativen
Sustainable Underground Mining (SUM) och Hydrogen Ironmaking
Breakthrough Technology (HYBRIT) har under kvartalet fortlöpt enligt
plan.

Stålstrukturerna för HYBRIT:s pilotanläggning har börjat resas inne på
SSAB:s industriområde på Svartön i Luleå och planen är att
anläggningen ska kunna startas upp till nästa sommar. Inom ramen för
SUM pågår fyra olika delprojekt, bland annat för utvecklingen av
autonoma, smarta och koldioxidfria fordon i gruvan.

Under kvartalet meddelades också beslut om att investera 45 miljoner
kronor i pilotanläggningar i Malmfälten och Uppsala i syfte att
industrialisera återvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller
ur restprodukter från järnmalmsproduktionen.

- LKAB:s ska vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och
ansvarstagande företagen i branschen. Med vår expertis och erfarenhet
inom gruvbrytning och förädling arbetar vi för att skapa ett bredare
LKAB som blir mer motståndskraftigt mot svängningar på
järnmalmsmarknaden, säger Jan Moström.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34
45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska
offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lkab/r/delarsrapport-januari-mars-2019--forts...
https://mb.cision.com/Main/11419/2796771/1031855.pdf
https://mb.cision.com/Public/11419/2796771/979a9b28b1960dac.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.