Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

LKAB: Delårsrapport juli-september 2017: Fortsatt stark efterfrågan på högförädlade klimateffektiva järnmalmsprodukter

Efterfrågan på LKAB:s högförädlade klimateffektiva järnmalmsprodukter
på den globala marknaden är fortsatt stark. Den positiva
prisutvecklingen resulterade i ett starkt resultat och kassaflöde för
det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 1 813 (273) Mkr och nettoomsättningen
uppgick till 5 990 (4 258) Mkr för det tredje kvartalet. Resultatet
och omsättningen påverkades positivt av ett högre järnmalmspris och
en högre pelletspremie jämfört med motsvarande period föregående år.

Den genomsnittliga prisnivån för det globala spotpriset på järnmalm
uppgick till 71 USD/ton för kvartalet, jämfört med 59 USD/ton under
motsvarande period föregående år. Vi ser dock en fortsatt volatilitet
då kvartalet avslutades med en prisnivå på 61 USD/ton. De
marknadsnoterade pelletspremierna var fortsatt stabila och på en hög
nivå under hela kvartalet.

De totala produktions- och leveransvolymerna var något lägre jämfört
med motsvarande period föregående år. Produktionsvolymen uppgick till
6,5 (6,8) Mt och leveranserna uppgick till 7,1 (7,2) Mt. Den lägre
produktionsvolymen är främst ett resultat av ett längre planerat
underhållsstopp vid byte av bärring i ett av pelletsverken inom
Division Södra. Produktionen för de första nio månaderna uppgick till
20,0 (19,7) Mt och leveranserna uppgick till 20,3 (20,1) Mt.

Strategin att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av
kvartalets totala leveranser utgjordes 81 procent av pellets. Likaså
fortsätter arbetet med att effektivisera och öka produktionen inom
ramen för genomförda investeringar. Nuvarande produktionsplan
innefattar inte rågods från Mertainen och LKAB bedömer i dagsläget
att dagbrottsgruvan inte kommer att tas i produktion under den
närmaste femårsperioden. Delar av maskinparken vid Mertainen har
därför avyttrats under kvartalet, vilket hade en positiv påverkan på
resultatet med 202 Mkr.

Ett förbättrat resultat, en lägre investeringsnivå och lägre
rörelsekapitalbindning medför ett förbättrat operativt kassaflöde,
vilket uppgick till 1 916 (214) Mkr för kvartalet.

Långsiktigt hållbar tillväxt

LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer järnmalmspellets än vad som är
kontrakterat. Att öka volymerna, såväl på kort som lång sikt, är
centralt för LKAB.

- LKAB har tre strategiska prioriteringar - högförädlade
klimateffektiva produkter för den internationella stålmarknaden, en
högproduktiv gruvproduktion och energi- och klimateffektiva
processer. Arbetet med ständiga förbättringar i den dagliga
verksamheten är av stor vikt, men det är även viktigt att lyfta
blicken för långsiktigt hållbar tillväxt, säger LKAB:s vd och
koncernchef Jan Moström.

Under kvartalet har ett brett strategiarbete inletts där fokus ligger
vid hur LKAB ska formas efter 2030, när nuvarande huvudnivåer
beräknas vara slutbrutna. Arbetet syftar till att säkerställa rätt
förutsättningar och innefattar frågor såsom fördjupad kunskap om våra
fyndigheter samt utvecklingen av ny teknik och nya metoder med stärkt
konkurrenskraft.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34
45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och
förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden.
Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett
av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i
branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och
har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler,
borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lkab/r/delarsrapport-juli-september-2017--fort...
http://mb.cision.com/Main/11419/2377263/742792.pdf
http://mb.cision.com/Public/11419/2377263/85b24b75ac05a977.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.