Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

LO: Stark ekonomi men ökande kompetensbrist

Det går bra för svensk ekonomi. Arbetslösheten är på väg ned och
inflationen närmar sig långsamt 2 procent. Men det blir allt svårare
för arbetsgivare att hitta personal med rätt kompetens. Trumps
valseger i USA ökar osäkerhet om den internationella konjunkturen
ytterligare. Detta diskuteras i Ekonomiska utsikter hösten 2016.

Svensk ekonomi är stark och förväntas fortsätta växa i god takt de
kommande åren. LO-ekonomerna bedömer att BNP ökar med 3,2 procent i
år och 2,4 procent 2017 och 2018. Antalet sysselsatta väntas växa
snabbare än arbetskraften och arbetslösheten sjunker därför ner mot 6
procent 2018.

Det grundläggande problemet på svensk arbetsmarknad blir allt
tydligare. En växande andel arbetslösa, många utlandsfödda, saknar
den utbildning och de färdigheter som efterfrågas av arbetsgivarna.
Omfattande investeringar, särskilt i utbildningssystemet, är därför
nödvändiga om arbetslösheten ska kunna pressas ner väsentligt under 6
procent.

Donald Trumps seger i det amerikanska valet bidrar till ökad osäkerhet
om utvecklingen framöver. Det är ännu svårt att förutse vilken
politik som Trump faktiskt kommer att driva, men mycket talar för att
politiken kommer att föras i en mer protektionistisk riktning, vilket
kan drabba världshandeln och Sverige som en stor exportnation.

Pressträffen webbsänds på lo.se
(http://www.lo.se/start/play_startsida/ekonomiska_utsikter_varen_2016)
http://www.lo.se/start/play_startsida/ekonomiska_utsikter_hosten_2016

Läs rapporten här
(http://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_varen_2016)

http://www.lo.se/start/lo_fakta/ekonomiska_utsikter_hosten_2016
För ytterligare information kontakta LOs presstjänst 08-796 26 90

Nyckeltal
Procentuell förändring om inget annat anges

2015 2016 2017 2018
BNP till marknadspris 4,1 3,2 2,4 2,4
BNP, kalenderkorrigerad 3,9 2,9 2,6 2,5
BNP i Euroområdet 2 1,7 1,5 1,6
BNP i USA 2,6 1,6 2,2 2,1

Sysselsättning 1,4 1,4 1,2 1,0
Arbetslöshet <1> 7,4 6,9 6,6 6,4
Sysselsättningsgrad, 20-64 <2> 80,5 81,0 81,3 81,3
Timlön <3> 3,2 2,6 2,9 3,0
Produktivitet i näringslivet <4> 3,1 1,6 1,8 1,9
KPI 0,0 1,0 1,4 2,1
KPIF 0,9 1,4 1,5 1,8
Real disponibel inkomst 2,6 2,6 1,9 2,2
Bytesbalans <5> 5,4 4,3 4,7 4,9
USD/SEK <6> 8,4 8,5 9,1 9,1
EUR/SEK <6> 9,4 9,5 9,8 9,8

<1> Procent av arbetskraften
<2> Procent av befolkningen 20-64
<3> Enligt konjunkturlönestatistiken
<4> Kalenderkorrigerad
<5> Procent av BNP
<6> Helårsgenomsnitt, procent
Källa: SCB, Riksbanken samt egna beräkningar

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lo/r/stark-ekonomi-men-okande-kompetensbrist,c...
http://mb.cision.com/Main/706/2129584/594433.pdf
http://mb.cision.com/Public/706/2129584/952a97076eb53258.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.