Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-28

Logistea: Kommuniké från årsstämma i Logistea den 28 september 2017

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I LOGISTEA DEN 28 SEPTEMBER 2017

Vid årsstämman i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, fattades bland annat nedan angivna beslut. För mer detaljerad information beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, vilka har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna med 16 920 000 kronor (motsvarande 5,64 kronor per aktie) med 1,88 kronor per aktie vid följande avstämningsdagar: den 15 januari 2018, den 16 april 2018 samt den 17 juli 2018

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-01-23 - 2017-06-30.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Jan Litborn, Christer Wachtmeister och Tomas Ståhl till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Stockholm i september 2017
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, VD
Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail: johan@logistea.se mailto:johan@logistea.se
alternativt se bolagets hemsida: www.logistea.se http://www.logistea.se .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Logistea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholm First Norths regelverk. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 16.45 CET.

Logistea AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North med FNCA Sweden AB som Certified Adviser

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Logistea Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=21183

Verksamheten
Logistea AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Landskrona Örja 1:20, en av Sveriges största och modernaste logistikterminaler. Fastigheten består av en terminaldel om ca 32 200 kvm och en kontorsdel om ca 9 800 kvm. Den är fullt uthyrd på ett långt hyresavtal till DSV Road AB, ett av världens största logistikföretag.

Fastigheten är strategiskt belägen öster om centrala Landskrona. Läget ger access till flera av Sveriges viktigaste motorvägar såsom E4, E6, E20 och E22. I Malmö länkar E20 Sverige till Danmark och Europa genom Öresundsbron samtidigt som hamnarna i Trelleborg, Malmö respektive i Helsingborg återfinns i närområdet.

Fastigheten i Landskrona utgör DSV:s nordiska hub. Varor från Europa transporteras till terminalen och varorna distribueras sedan vidare i Sverige, Danmark, Norge och Baltikum. Detsamma gäller för export, där varor från Norden dirigeras genom fastigheten i Landskrona. Det totala flödet av transporter i Norden styrs från fastigheten i Landskrona som tar emot över 600 av och pålastande transportfordon per dag.

Cirka 500 personer arbetar i anläggningen inklusive ett stort antal viktiga ledningsfunktioner och IT- management. Byggnaderna uppfördes 2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.

För mer information, vänligen besök oss på www.logistea.se http://www.logistea.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.