Du är här

2012-08-01

Loomis 2 kv: Res före skatt blev 188 Mkr (SIX 175) (Forts)

(Kompletterar nyhet med ytterligare information)

(SIX) Loomis redovisar ett resultat före skatt på 188
miljoner kronor (98) för det andra kvartalet 2012. Resultatet
före skatt väntades uppgå till 175 miljoner kronor, enligt SIX
Market Estimates analytikerenkät.

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebita, uppgick till 225
miljoner kronor (195), väntat ebita-resultat var 227 miljoner
kronor. Rörelseresultatet efter avskrivningar, ebit, blev 204
miljoner kronor (114), medan analytikerna väntat sig ett värde
på 191 miljoner kronor.

I Resultatet för kvartalet inkluderas förvärvsrelaterade
kostnader om -30 miljoner kronor (-23) samt en
jämförelsestörande post om 16 miljoner kronor (-53). De
förvärvsrelaterade kostnaderna är främst hänförliga till det i
Spanien genomförda förvärvet av Efectivox. Den
jämförelsestörande posten om 16 miljoner kronor avser en
återföring av den avsättning om 59 miljoner kronor som gjordes
under 2007 avseende övertidsersättning i Spanien och som vid
tidpunkten för avsättningen redovisades som jämförelsestörande
post.

Engångsposter om i snitt 30 miljoner kronor i form av
omstruktureringskostnader relaterade till förvärv är med i
enkätsiffrorna.

Nettoresultatet blev 131 miljoner kronor (65) och resultatet
per aktie efter utspädning 1,74 kronor (0,86). Omsättningen
uppgick till 2.898 miljoner kronor (2.683).

Analytikerna hade räknat med ett nettoresultat på 120
miljoner kronor och en omsättning på 2.911 miljoner, enligt
enkäten.

Den organiska tillväxten under kvartalet var -1 procent (2).
Under det första kvartalet var tillväxten 3 procent.

Ludwig Sandgren
ludwig.sandgren@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.